woensdag, 8. juni 2022 - 10:12

Jonge Nederlanders kopen meer namaakproducten

namaakkleding
Foto: Politie
Den Haag

De 2022-editie van het Intellectual Property and Youth Scoreboard (Scorebord Intellectuele Eigendomsrechten en Jongeren), die vandaag door het Bureau voor intellectuele eigendom van de Europese Unie (EUIPO) is gepubliceerd, geeft een update over het gedrag van jongeren ten aanzien van inbreuken op intellectuele eigendom (IE) in de periode na de pandemie.

In de enquête wordt gekeken naar beide kanten van IE-inbreuken: de trends in de aankoop van namaakgoederen door jongeren en in het gebruik van illegaal gekopieerde inhoud, waarbij de trends sinds 2016 in kaart worden gebracht.

Meer dan de helft (52%) van de ondervraagde jongeren had het afgelopen jaar minstens één namaakproduct online gekocht , doelbewust of per ongeluk, en een derde (33%) had gebruikgemaakt van illegale online-inhoud .

Aankoop van namaakproducten

Uit deze nieuwe enquête is gebleken dat 37% van de jongeren doelbewust één of meerdere namaakgoederen had gekocht. Dat is aanzienlijk meer dan de voorgaande jaren (in 2019 ging het om 14%) en brengt de situatie na de pandemie goed tot uiting. Het cijfer varieert aanzienlijk per land, met het hoogste percentage in Griekenland (62%) en het laagste in Tsjechië (24%).

De namaakproducten die jongeren het vaakst doelbewust kopen, zijn kleding en accessoires (17%), gevolgd door schoenen (14%), elektronische apparaten (13%) en hygiëne-, cosmetica- en persoonlijke verzorgingsproducten en parfums (12%).

Maar jongeren worden ook misleid tot het kopen van namaakproducten: de onbedoelde aankoop van deze producten bedraagt 37% ( [1] ) , en de respondenten gaven aan dat ze het moeilijk vinden echte goederen van namaakgoederen te onderscheiden . 48% van de ondervraagde jongeren had dergelijke producten niet gekocht of wist niet zeker of ze dat nu wel of niet hadden gedaan.

Onlinepiraterij

Wat digitale inhoud betreft, wint het gebruik van legale bronnen terrein bij de jongere generaties. 60% gaf aan dat zij in het afgelopen jaar geen inhoud uit illegale bronnen hadden gebruikt, gespeeld, gedownload of gestreamd , vergeleken met 51% in 2019 en 40% in 2016, wat de trend bevestigt.

De opzettelijke piraterij blijft echter stabiel: 21% van de jonge consumenten (een op de vijf) geeft aan in de afgelopen twaalf maanden bewust gebruik te hebben gemaakt van illegaal gekopieerde inhoud . Een aanzienlijk deel van de jongeren werd misleid tot het gebruiken van illegaal gekopieerde inhoud. Bij 12% ging dat per ongeluk, en 7% weet niet zeker of dat het geval was. Het belangrijkste type illegaal gekopieerde inhoud bestond uit films (61%) en tv-series (52%), gevolgd door muziek (36%), waarbij voornamelijk gebruik werd gemaakt van specifieke websites, apps en socialemediakanalen.

Categorie:
Provincie: