maandag, 28. november 2022 - 12:00

Groot aantal mensen in voedselnood meldt zich bij Rode Kruis

Logo Rode Kruis
Den Haag

Het Rode Kruis krijgt de afgelopen weken steeds meer signalen van mensen die in voedselnood zitten. De afgelopen twee weken meldden zich tientallen mensen bij het Rode Kruis omdat zij momenteel geen voedsel meer kunnen betalen. Omdat de schaamte rondom voedselnood groot is, verwacht het Rode Kruis dat nog meer mensen in nood zijn. De hulporganisatie moet meer hulp verlenen om te zorgen dat mensen zich kunnen voorzien in hun basislevensbehoeften, zowel in Nederland als daarbuiten. De hulporganisatie heeft daar geld voor nodig en opent daarom giro 881.

Sinds de coronacrisis, de inflatie en stijgende vaste lasten ziet het Rode Kruis dat mensen vaker hulp nodig hebben. De eerste levensbehoeften (voedsel, water en onderdak) zijn voor duizenden mensen niet meer vanzelfsprekend. Sinds het Rode Kruis de hulpverlening op het gebied van voedsel heeft uitgebreid naar meerdere provincies, zijn de zorgen nog verder toegenomen. Voedselnood neemt in Nederland toe. In totaal kwamen er tientallen nieuwe hulpvragen binnen. De telefoon van de helpdesk van het Rode Kruis stond roodgloeiend.  

Berichten als ”ik houd nog maar 50 euro over voor eten voor een gezin van vijf” of “ik eet niet zodat m'n kinderen dat wel kunnen,” zijn voor het Rode Kruis niet nieuw meer. Nog een voorbeeld: “mijn uitkering is te hoog voor reguliere hulpverlening, maar door hoge ziektekosten houd ik geen geld meer over voor eten voor mijzelf en mijn dochter.” Het Rode Kruis vindt dat niemand in Nederland zich zorgen hoort te maken over eten, maar dit is wel de realiteit.  

Het Rode Kruis heeft momenteel niet genoeg geld om iedereen te helpen, maar wil niet kiezen. De mensen in de grootste nood, in Nederland en daarbuiten, wil de organisatie helpen met de broodnodige hulp. De hulporganisatie haalt daarom geld op voor mensen in nood in Nederland én daarbuiten.  

Categorie:
Provincie:
Tag(s):