vrijdag, 4. januari 2019 - 8:06

Zes procent nooit op internet

Zes procent nooit op internet
Foto: Archief EHF/ foto ter illustratie
Den Haag

Van de Nederlanders van 12 jaar of ouder gaf 6 procent, ongeveer 886 duizend mensen, in 2018 aan nog nooit internet te hebben gebruikt. In 2012 was dat 10 procent. Vooral 75-plussers behoren tot de niet-gebruikers. Dat blijkt uit de nieuwste cijfers van het onderzoek ‘ICT-gebruik van huishoudens en personen 2018’ van het CBS.

Bijna de helft van de Nederlanders van 12 jaar of ouder die nooit op internet zitten, was 75 jaar of ouder. De groep 75-plussers die nog nooit online is geweest, is wel kleiner geworden. In 2012 zei 66 procent van de personen in deze leeftijdscategorie nog nooit internet te hebben gebruikt. Vervolgens daalde dit naar 50 procent in 2015 en 32 procent in dit jaar. 

Ook bij de Nederlanders tussen de 65 en 75 jaar is het aandeel dat nog nooit gebruik heeft gemaakt van het internet (10 procent) lager dan in 2012, toen dat nog 43 procent was. In de leeftijdscategorie 45 tot 65 was 4 procent nog nooit online geweest. Personen in de leeftijd van 25 tot 45 jaar maken bijna allemaal gebruik van het internet.

Niet-internettende ouderen vaak laagopgeleid en vrouw

Onder de 75-plussers zijn het vaker vrouwen dan mannen die geen internet gebruiken. In 2018 gaf 41 procent van de vrouwen en 20 procent van de mannen van 75 jaar of ouder aan nooit op het web te zitten. Ook in de andere leeftijdscategorieën zijn het vooral vrouwen die niet actief zijn. 

Laagopgeleide 75-plussers horen vaker bij de niet-internetters (44 procent) dan hoogopgeleide leeftijdsgenoten (11 procent). In de overige leeftijdscategorieën zijn het ook vooral de laagopgeleide Nederlanders die aangeven niet op het web te surfen.

Categorie:
Provincie:
Tag(s):