vrijdag, 15. februari 2019 - 8:36 Update: 15-02-2019 12:42

Overal snel mobiel internet

‘Voer minimale snelheidseisen in voor mobiel internet’
Foto: fbf
Den Haag

Door de invoering van minimale snelheidseisen kan Nederland ook op het gebied van mobiel internet koploper blijven. Dat blijkt uit een onderzoek dat in opdracht van het ministerie van Economische Zaken en Klimaat is uitgevoerd. Staatssecretaris Mona Keijzer (EZK) krijgt in het rapport het advies om bij de aankomende veiling van frequenties voor bijvoorbeeld 5G in de dekkingsverplichting naast geografische eisen ook mobiele datasnelheid op te nemen.

Staatssecretaris Keijzer (EZK): 'Er zijn nog altijd plekken in Nederland waar de mobiele netwerkdekking buitenshuis onvoldoende is, bijvoorbeeld omdat het aanbieden op de locaties voor operators commercieel niet-rendabel is. Dat wil het kabinet oplossen bij de komende veiling. Immers kan snel vast en mobiel internet, overal beschikbaar en voor iedereen inmiddels worden gezien als basisbehoefte.'

Eerder maakte staatssecretaris Keijzer in het Actieplan Digitale Connectiviteit al bekend wat de mobiele dekkingsverplichting aan de vergunninghouders geografisch inhoudt. Op 98% van de oppervlakte van elke Nederlandse gemeente moet in de toekomst mobiele dekking zijn gerealiseerd.

Normen voor minimale snelheid op ‘slechtste punt’ mobiel netwerk

In opdracht van het ministerie van EZK heeft bureau PA Consulting onderzocht welke kwalitatieve invulling van de geografische eis noodzakelijk is. De onderzoekers stellen voor om de uiterste rand van een mobiel netwerk als norm te nemen. In de huidige situatie is op die punten in Nederland mobiel internet beperkt of zelfs niet beschikbaar buitenshuis. 

In het rapport wordt voorgesteld om mobiele snelheden van 8 Mbps (in 2022) en 10 Mbps (in 2026) als absolute minimumeis in te voeren op die ‘slechtste punten’. Dit zou betekenen dat de mobiele internetsnelheid voor Nederlanders op gemiddeld meer dan 100 Megabit per seconde (Mbps) kan komen. De maximum snelheid dichter bij een netwerkantenne zou dan zelfs twintig keer zo hoog (boven de 2 Gigabit per seconde) komen te liggen. De definitieve invulling van de Nederlandse dekkingseisen wordt door het ministerie van EZK bekend gemaakt in de Nota Mobiele Communicatie die komend voorjaar verschijnt.

De geadviseerde minimumeis is voor internationale begrippen uitzonderlijk hoog. Zo legt Duitsland een dekkingseis van 100 Mbps op nabij de antenne waardoor zowel de maximale als gemiddelde snelheid lager zijn. Ook garandeert dit geen minimum snelheid op het slechtste punt van een netwerk.

Ook winst te behalen in woningen en bedrijven

Winst valt ook te behalen, met een beter bereik in woningen en bedrijven. Daarom draagt het kabinet bij aan een marktinitiatief van de telecomaanbieders en branchevereniging BTG om een standaard voor indoordekking van draadloze en mobiele openbare communicatienetten af te spreken.

Categorie:
Provincie: