maandag, 7. december 2015 - 8:19

Een op de zes jongeren verdient minimumloon

Een op de zes jongeren verdient minimumloon
Foto: Archief EHF
Den Haag

Een op de zes jongeren onder de 23 jaar verdient het minimumloon tegen ruim een op de twintig volwassenen. In 2014 waren er bijna een half miljoen minimumloonbanen. Deze jongeren nemen 171 duizend van deze banen voor hun rekening, oftewel 35 procent. Dat meldt CBS.

Het aandeel minimumloners is het hoogst onder 19-jarigen: van hen werkt 20 procent tegen het minimumloon, al liggen de percentages bij de18- en 20-jarigen daar slechts een fractie onder. Het wettelijk minimumloon voor volwassenen geldt voor werknemers van 23 jaar en ouder. Voor jongeren geldt een lager minimumjeugdloon. Dat is per leeftijdsjaar een percentage van het minimumloon voor volwassenen.

Vanaf 1 januari 2016 bedraagt het bruto minimumloon voor volwassen werknemers van 23 jaar en ouder bij een volledig dienstverband1.524,60 euro per maand. Een 22-jarige verdient 85 procent hiervan en dit loopt af tot 30 procent voor 15-jarigen voor een voltijdbaan. Wie in deeltijd werkt, heeft recht op een bruto minimumloon per maand dat evenredig lager is. Vorig jaar waren er 983 duizend werknemersbanen voor jongeren tot 23 jaar. Vijf op de zes jongeren met een baan verdienden meer dan het minimum voor hun leeftijd.

Minimumloon vooral in zakelijke dienstverlening en horeca

Het aandeel minimumloners is het hoogst in de horeca waar 13 procent van de werknemers het minimumloon verdient. Twee derde van alle minimumloners werkt in de zakelijke dienstverlening (onder wie de uitzendkrachten), de zorg, de handel of de horeca. Er zijn meer vrouwen dan mannen met een minimumloon: 55 procent is vrouw. Driekwart van de minimumloners werkt in deeltijd.

Optrekken minimumjeugdlonen kost circa 2 miljard

Als alle jongeren tenminste het minimumloon voor volwassenen zouden verdienen, zou de loonsom met ongeveer 2 miljard euro moeten toenemen, exclusief sociale lasten. Dat is ongeveer 1 procent van het totaal aan lonen dat werkgevers nu aan hun werknemers betalen.

Het minimumloon voor jongeren (minimumjeugdloon) is lager dan het minimumloon voor volwassenen, omdat jongeren bijvoorbeeld minder ervaring zouden hebben dan volwassenen en daardoor minder productief zouden zijn. Indien de minimumjeugdlonen zouden worden opgetrokken tot het minimumloon voor volwassenen, stijgen de lonen niet alleen voor de 171 duizend jongeren die het minimumjeugdloon verdienen, maar ook voor jongeren die net iets meer verdienen.

Categorie:
Provincie: