woensdag, 9. december 2015 - 17:31 Update: 10-12-2015 10:35

Rabobank schrapt nog eens 9000 banen

Rabobank schrapt met nieuwe reorganisatie nog eens 9.000 banen extra
Foto: Archief EHF
Utrecht

Rabobank gaat opnieuw reorganiseren en dat gaat gefaseerd nog eens 9.000 banen kosten bovenop de 3.000 banen die reeds eerder in reorganisatieplannen zijn uitgezet. Dit heeft Rabobank woensdag bekendgemaakt.

'Met het oog op de voorgenomen prestatieverbetering zullen alle bedrijfsonderdelen efficiencyverbeteringen doorvoeren. In de periode 2016-2018 zal het aantal arbeidsplaatsen met 9.000 dalen, hoofdzakelijk in de back-office en ondersteunende diensten van de bank. Deze reductie vindt plaats in aanvulling op de bestaande programma’s, waarmee nog een resterende daling van 3.000 arbeidsplaatsen gemoeid is', aldus Rabobank.

Gefaseerd

In lijn met het streven om dichterbij onze klanten te opereren worden functies van medewerkers die de klant bedienen zoveel mogelijk ontzien. De aanvullende reductie van 9.000 arbeidsplaatsen zal gefaseerd verlopen en Rabobank zal in nauw overleg met de medezeggenschap en vakorganisaties zorgdragen voor een zorgvuldig verloop van het proces. 

De reductie zal mede worden gerealiseerd door natuurlijk verloop en de afname van externe medewerkers. Alle inzet is er op gericht medewerkers van werk naar werk te helpen. Rabobank spant zich maximaal in om gedwongen ontslagen te voorkomen. 

Klantgerichter en dichterbij

De Rabobank wil haar positie versterken als bank die het meest dichtbij de klant is en wil een betekenisvolle coöperatie zijn die op lange termijn succesvol is voor leden, klanten, medewerkers en de maatschappij waarin de bank opereert. Een excellente klantbediening door middel van het aanbod van financiering, kennis en haar netwerk is daarbij cruciaal. 

Categorie:
Provincie: