donderdag, 21. januari 2016 - 8:31 Update: 21-01-2016 13:07

Werkloosheid verder afgenomen

Forse toename 50 plussers met WW-uitkering
Foto: Archief FBF
Amsterdam

De werkloosheid is in het laatste kwartaal van 2015 met gemiddeld 7 duizend per maand gedaald. De twee maanden daarvoor stokte de daling van de werkloosheid nog. In december waren 588 duizend mensen werkloos. Dat komt neer op 6,6 procent van de beroepsbevolking.

CBS: Werkloosheid opnieuw gedaald

De werkloosheid is in het laatste kwartaal van 2015 met gemiddeld 7 duizend per maand gedaald. De twee maanden daarvoor stokte de daling van de werkloosheid nog. In december waren 588 duizend mensen werkloos. Dat komt neer op 6,6 procent van de beroepsbevolking. Het aantal werkenden nam in de afgelopen drie maanden licht toe met gemiddeld 3 duizend per maand. Dit meldt CBS.

UWV: Meer WW-uitkeringen, maar gemiddeld over het jaar een daling

December 2015 telde 446 duizend WW-uitkeringen, 1,1 procent meer dan december 2014. Vooral vanuit grootwinkelbedrijven, horeca en onderwijs nam het aantal uitkeringen in december 2015 vergeleken met een jaar geleden toe. Daarnaast is sprake van een administratief effect als gevolg van de Wet werk en Zekerheid. Een sterke daling was er voor de bouwbedrijven. Gemiddeld kwam het aantal WW-uitkeringen in 2015 per maand uit op 430 duizend, dat is 1,8 procent minder dan het gemiddelde in 2014.

Hoog WW-percentage voor personen zonder startkwalificatie en ouderen

Uitgedrukt in een percentage van de beroepsbevolking komt het aantal WWuitkeringen eind 2015 uit op 5 procent, even hoog als eind 2014. Voor personen zonder startkwalificatie (7,6%) en ouderen (50-plus 7,8% en 55-plus 8,8%) komt het WW-percentage veel hoger uit dan het gemiddelde WW-percentage van 5 procent.

Categorie:
Provincie: