donderdag, 12. mei 2016 - 8:06 Update: 12-05-2016 20:42

Aantal langdurig werklozen neemt af

Landurige werkloosheid neemt af
Foto: Archieffoto ter illustratie FBF
Den Haag

Het eerste kwartaal van 2016 telde 232 duizend langdurig werklozen, 57 duizend minder dan een jaar eerder. Vooral onder 25- tot 45-jarigen liep het aantal mensen dat minstens 12 maanden op zoek is naar werk terug. De daling onder 45-plussers was veel minder sterk. Dat meldt CBS.

Werkloosheid daalt

Met 604 duizend werklozen in het eerste kwartaal is de werkloosheid in Nederland in een jaar tijd met 60 duizend afgenomen. Deze afname komt vrijwel geheel voor rekening van langdurig werklozen. Begin 2015 waren er nog 289 duizend langdurig werklozen, tegen 232 duizend begin dit jaar. Hiermee is 38 procent van de werklozen 12 maanden of langer op zoek naar werk. Het aantal kortdurend werklozen was in het eerste kwartaal van dit jaar vrijwel hetzelfde als een jaar eerder en omvatte bijna 350 duizend personen.

Meer vrouwen dan mannen langdurig werkloos

In 2014 en in de eerste maanden van 2015 liep de langdurige werkloosheid voor mannen sterker op dan voor vrouwen. Sindsdien is deze vooral gedaald onder mannen. Hierdoor zijn werkloze vrouwen nu vaker dan mannen 12 maanden of meer op zoek naar werk: 41 tegen 36 procent.

Daling onder 45-plussers veel minder sterk

Jongeren tot 25 jaar zijn doorgaans kort werkloos. Slechts een klein deel van de werkloze jongeren was in de afgelopen kwartalen een jaar of langer op zoek naar werk. Langdurige werkloosheid komt vooral voor onder 45- tot 75-jarigen. Aan het begin van het jaar waren er 147 duizend langdurig werklozen van deze leeftijd. Daarmee was 59 procent van de werkloze 45-plussers 12 maanden of meer op zoek naar werk. Dat is iets minder dan een jaar eerder. Bij 25- tot 45-jarigen nam het percentage langdurig werklozen sterker af: in één jaar tijd van 44 tot 35 procent. Uiteindelijk waren er 68 duizend langdurig werklozen van deze leeftijd begin 2016.

Meer werklozen vinden werk

Het aantal werklozen daalt sinds het tweede kwartaal van 2014. Het aantal werklozen dat een baan vindt, is sindsdien groter dan het aantal werkende mensen die werkloos worden. In het eerste kwartaal van 2016 ging het om 124 duizend baanvinders tegenover 98 duizend baanverliezers. Dit drukte de werkloosheid met 26 duizend. 

Vooral jonge werklozen snel aan de slag

Jonge werklozen vinden doorgaans het snelst een baan. Van de 155 duizend jongeren tot 25 jaar die in het vierde kwartaal van 2015 werkloos waren, hadden er 43 duizend (28 procent) betaald werk in het eerste kwartaal van 2016. 

 

Categorie:
Provincie:
Tag(s):