vrijdag, 10. juni 2016 - 14:21 Update: 10-06-2016 17:29

TenneT maakt plannen bekend voor grote windmolenparken op Noordzee

TenneT maakt plannen bekend voor grote windmolenparken op Noordzee
Foto: TenneT
Arnhem

TenneT heeft vrijdag het 'Hub en Spoke' concept voor grootschalige ontwikkeling van windenergie op de Noordzee gepresenteerd.

TenneT heeft een visie ontwikkeld voor het realiseren van een omvangrijk Europese elektriciteitssysteem op de Noordzee, gebaseerd op het 'Hub and 'Spoke' principe. Met deze visie wil TenneT de Europese doelstellingen op het gebied van CO2-reductie haalbaar én betaalbaar maken. Centraal in TenneT's visie ligt de aanleg van een zogenaamde hub of eiland midden in de Noordzee. 

Hierop kunnen vele windparken aansluiten en vanuit de hub kan de distributie en transport van de opgewekte windstroom via gelijkstroomverbindingen plaatsvinden naar de Noordzeelanden Nederland, België, Groot-Brittannië, Noorwegen, Duitsland en Denemarken.

De transportkabels functioneren ook als koppelingen tussen de energiemarkten van genoemde landen: de Wind Connectors, die dus naast afvoer van de windstroom ook internationale stroomhandel mogelijk maken op een locatie met relatief veel en stabiele windsterkte.

Eiland van 6 km2

TenneT is uit gegaan van een eiland met een oppervlakte heeft van circa 6 km2. Deze grootte biedt ruimte voor het aansluiten van tientallen gigawatts aan offshore windvermogen. Het eiland is uit te breiden met één of twee modules van elk 6 km2.

Mel Kroon, CEO van TenneT: 'In Duitsland en sinds kort ook in Nederland heeft TenneT de rol van ontwikkelaar en beheerder van het net op zee. Vanuit die verantwoordelijkheid hebben wij het initiatief genomen om tot een realistisch en haalbaar plan voor ontwikkeling van de Noordzee te komen. Het succes van de energietransitie hangt voor een belangrijk deel af van de mate waarin we in Europa tot een gecoördineerde, gezamenlijke inzet komen', 

'Samenwerking tussen nationale overheden, toezichthouders, offshore (wind) industrie, nationale netbeheerders en natuur- en milieuorganisaties is voorwaardelijk voor het halen van de Europese milieudoelstellingen. De visie die wij nu presenteren, toont de relevantie aan van samenwerking op de Noordzee', aldus Kroon.

Categorie:
Provincie: