donderdag, 30. juni 2016 - 10:51

Meer stront door groei melkveehouderij

Meer stront door groei melkveehouderij
Foto: fbf
Den Haag

De fosfaatproductie in dierlijke mest is in 2015 gestegen tot 180,1 miljoen kg. Dit is ruim 8 miljoen kilo meer dan in 2014. De fosfaatproductie ligt ook boven het door de Europese Unie vastgestelde fosfaatplafond van 172,9 miljoen kilogram. Deze cijfers zijn hoger dan volgens eerdere berekeningen, meldt CBS.

De fosfaatproductie en de overschrijding van het fosfaatplafond zijn hoger dan volgens de voorlopige berekeningen van begin dit jaar. De stijging van de fosfaatproductie is voor een groot deel terug te voeren op de groei van de melkveehouderij. Als voorbereiding op de afschaffing van het melkquotum op 1 april 2015 hebben veel melkveehouders de melkproductie in 2013 en 2014 opgeschroefd. Volgens de Landbouwtelling waren er op 1 april 2015 al 50 duizend melkkoeien meer dan het jaar daarvoor. In de loop van het jaar daarna nam het aantal koeien verder toe en steeg de melkproductie tot 13,5 miljard kg,6,8 procent hoger dan in 2014. Daarnaast is ook het hoge fosforgehalte van de grasoogst van 2014 van invloed op de fosfaatproductie van vorig jaar. Het grootste deel van de grasoogst uit dat jaar is namelijk in 2015 gebruikt.

 

Categorie:
Provincie: