donderdag, 7. juli 2016 - 17:27 Update: 07-07-2016 20:07

De Nederlandse groente- en fruitverwerkende industrie leidt enorme schade door extreem weer van afgelopen tijd

Weerschade Nederlandse groentenverwerkende industrie enorm
Foto: scx
Amsterdam

De Nederlandse groente- en fruitverwerkende industrie leidt enorme schade als gevolg van de overvloedige regen en hagel in de laatste weken. De oogsten van doperwten, sperziebonen, wortelen en andere zomergroenten die onder andere bestemd zijn om te worden verwerkt tot lang houdbare producten in pot, blik en diepvries zijn grotendeels verloren gegaan. De industrie sluit zich aan bij de oproep van LTO Nederland: de gevolgen van het noodweer zijn dermate uitzonderlijk en groot dat actief overheidsbeleid noodzakelijk is. De Federatie Nederlandse Levensmiddelen Industrie (FNLI) betreurt het dan ook zeer dat staatssecretaris Van Dam van Economische Zaken geen mogelijkheden ziet om de sector structureel van steun te voorzien. Tijdens het Tweede Kamerdebat vandaag over de weerschade in Zuidoost-Brabant werd bekend dat de regio niet wordt uitgeroepen tot rampgebied.

Verloren teelten

Oogstmachines kunnen door de natte bodem de gewassen niet bereiken. Hierdoor kunnen ook nieuwe teelten van groenten, zoals bijvoorbeeld sperziebonen, niet worden gezaaid, omdat de zaaimachines wegzakken in de doorweekte gronden. Het is op dit moment nog niet te overzien in welke mate de teelt van de najaarsgewassen, zoals witte kool (bestemd voor de productie van zuurkool), rode kool, rode bieten, etc. schade hebben opgelopen. Wel is duidelijk dat bij een omslag naar beter weer de schade aan de teelt van groenten niet meer is in te lopen. Telers, handel en verwerkers zijn gezamenlijk bezig om de schade tot een minimum te beperken.

Schade voelbaar voor industrie, economie en consument

“De schade door het noodweer vorige maand is voelbaar zowel voor bedrijven die conserven- en diepvriesgroenten leveren (verlies en minder omzet), als voor de economie (minder werkgelegenheid), én voor de consument. Het is zeer aannemelijk dat er een tekort in het supermarktschap zal ontstaan aan typisch Hollandse conserven- en diepvriesgroenten”, aldus Philip den Ouden, directeur FNLI. “Dit kan niet worden goedgemaakt door aanvoer uit het buitenland, want ook daar is sprake van forse waterschade, nog afgezien van het feit dat deze groenten in het buitenland maar zeer beperkt beschikbaar zijn.”

Minder aanbod

De FNLI vraagt om begrip van afnemers en consumenten dat er een tekort aan aanbod zal ontstaan. Het is van groot belang dat alles in het werk wordt gesteld om de economische schade voor telers en verwerkers zodanig te mitigeren dat er continuïteit van bedrijfsvoering wordt geborgd. Dan kan volgend jaar weer voldoende worden geoogst en geproduceerd om de consument het gehele jaar te voorzien van de typisch Nederlandse zomergroenten. 

Categorie: