vrijdag, 23. september 2016 - 11:43

Lonen: Cao-lonen stijgen verder

Lonen: Cao-lonen stijgen verder
Foto: Archief EHF
Den Haag

In het eerste kwartaal van 2016 zijn de cao-lonen (per uur inclusief bijzondere beloningen) 1,8 procent toegenomen. Deze toename is hoger dan in 2015, toen de gemiddelde loonstijging nog uitkwam op 1,4 procent. De contractuele loonkosten stegen in het eerste kwartaal van 2016 met 1,9 procent. Dit blijkt uit onderzoek door het CBS.

Dit komt naast de cao-loonstijging doordat werkgevers meer bijdragen aan WAO-en WW-premies. De stijging van de loonkosten werd nog enigszins afgeremd door lagere pensioenpremies bij het ABP, de werkgeversheffing Zorgverzekeringswet en premies bij verschillende sectorfondsen. Hierdoor komen de contractuele loonkosten in tegenstelling tot vorig jaar net iets boven de loonstijging uit.

De lonen bij de sector overheid stegen met 3,1 procent een stuk sterker in het eerste kwartaal van 2016 dan die bij de sector particuliere bedrijven (1,6 procent) en de gesubsidieerde sector (1,3 procent). In de loonstijging bij de overheid zijn de loonafspraken voor 2015 en 2016 verwerkt die voortvloeien uit het afgelopen zomer afgesloten Centraal Akkoord. 

Het voorlopige cijfer over het eerste kwartaal van 2016 is gebaseerd op 84 procent van de cao’s waaruit de statistiek is opgebouwd. Ongeveer acht van de tien werknemers vallen onder een cao.

Categorie:
Tag(s):