donderdag, 29. september 2016 - 7:51 Update: 29-09-2016 11:02

Nederland telt minder varkens en kippen, meer melkvee

Nederland telt minder varkens en kippen, meer melkvee
Foto: Frank van den Berg
Den Haag

Op 1 april 2016 telde Nederland 12,4 miljoen varkens en 104 miljoen kippen. Dat waren er minder dan een jaar eerder. Het aantal melkkoeien en -geiten is opnieuw gestegen.

In 2016 waren er 1,7 miljoen melkkoeien, de melkgeitstapel telde met 346 duizend dieren het hoogste aantal ooit. Dat maakt CBS bekend.

Minder varkens en kippen

Het aantal varkens daalde in 2016 met bijna 2 procent. Dit jaar waren er bijna6 procent minder biggen, de sterkste daling sinds 2002. In de eerste jaren van de 21e eeuw was een vergelijkbare trend zichtbaar. Toen daalde het aantal biggen ook sterk en kromp de varkensstapel hierop. De inkomsten van veel varkenshouders staan onder druk. Dat is onder andere het gevolg van de boycot van varkens uit de EU die Rusland in 2014 instelde.

Ook de kippenstapel is het laatste jaar geslonken. Het aantal legkippen daalde met1,8 miljoen tot 45,9 miljoen. Verder kromp het aantal vleeskuikens met bijna een miljoen dieren tot 48,2 miljoen.  Het aantal vleeskuiken-ouderdieren steeg voor het vijfde jaar op rij tot 8,7 miljoen kippen. Het aantal ouderdieren in de leghennensector bleef met1,4 miljoen vrijwel gelijk.

Opnieuw meer melkkoeien, recordaantal melkgeiten

Het aantal melkgeiten bereikte in 2016 het recordaantal van 346 duizend, een toename van 19 duizend dieren. Het aantal geiten per bedrijf is de afgelopen jaren toegenomen. In 2000 had een gemiddelde boerderij 120 geiten, in 2016 ruim 700.

Het aantal melk- en kalfkoeien is tussen 1 april 2015 en 1 april 2016 met121 duizend toegenomen tot 1,7 miljoen dieren. De hoeveelheid jongvee daalde licht tot1,3 miljoen dieren. Overigens is het aantal geslachte runderen in de eerste helft van 2016 met ongeveer 12,5 procent gestegen ten opzichte van dezelfde periode in 2015.

Op 1 april 2015 werd het melkquotum afgeschaft. Van mei tot en met augustus 2015 steeg de melkaanvoer, en was in die periode 7 procent hoger dan een jaar eerder. In hetzelfde tijdvak van 2016 is de melkaanvoer op het niveau van 2015 gebleven. 

Categorie:
Provincie:
Tag(s):