maandag, 30. januari 2017 - 8:41 Update: 30-01-2017 10:10

FNV: Mensen met zwaar werk moeten eerder kunnen stoppen met werken

AOW-leeftijd
Foto: fbf
Amsterdam

Het steeds verder opschuiven van de AOW-leeftijd vormt een groeiend probleem voor mensen die weinig verdienen en gemiddeld korter leven en voor de grote groep werkenden die zwaar werk doen.

De FNV wil daarom een grondige aanpassing van de AOW. Het belangrijkste is dat mensen met zware beroepen eerder kunnen stoppen met werken. Zij moeten de mogelijkheid hebben om op een fatsoenlijke manier van hun oude dag te genieten.

Met versleten knieën naar de finish

Han Busker, in het Dagelijks Bestuur van de FNV verantwoordelijk voor pensioenen: ‘Nu is het niet eerlijk geregeld voor mensen die zwaar werk doen. Mensen die op hun zestiende zijn begonnen met werken, kruipen nu met versleten knieën naar de finish. Dat moet echt anders.

Een eerste stap hiervoor is verbeteren van de AOW door afremmen van de veel te snelle verhoging  van de AOW én door de AOW voortaan te koppelen aan de verdiende lonen. Dat geeft extra ruimte, die vooral mensen met lage en middeninkomens nodig hebben om eerder te kunnen stoppen.

Het plan wordt maandag 30 januari gepresenteerd tijdens een seminar in Den Haag.

Verhoging minder snel

Ook wil de FNV dat de AOW-leeftijd niet meer even snel omhoog gaat als de groei van de levensverwachting. Busker: ‘Juist voor de mensen die het zware werk doen en vaak al vroeg zijn begonnen, wordt het een onmogelijke opgave als die eindstreep steeds maar verder opschuift.’

Eén jaar langer leven leidt in huidige koppeling tot één jaar langer werken. De FNV is voorstander van een fifty-fifty-verdeling, waarin één jaar langer leven leidt tot een half jaar langer doorwerken, en een half jaar extra AOW en pensioen.

Vervroegde ingang vanaf 63

Daarnaast wil de grootste vakbond de AOW dusdanig flexibiliseren, dat hij tot 4 jaar eerder of later kan worden opgenomen. Bij een AOW-leeftijd van 67 betekent dit de mogelijkheid van vervroegde ingang vanaf 63 of juist uitstel tot uiterlijk 71 jaar.

Hiervoor is een doorwerkbonus nodig van 2000 euro per jaar die mensen vanaf hun 60e kunnen opsparen om de inkomensachteruitgang te compenseren. Belemmeringen in de belastingsfeer die nadelig zijn voor mensen die eerder stoppen, moeten verdwijnen.

Extra spaarpotje via de cao

In de cao gaat de FNV meer aandacht vragen voor deeltijdpensioen. Dit kan bijvoorbeeld met behulp van het Generatiepact, waarbij tevens ruimte ontstaat voor nieuwe collega’s.

Ook wil de FNV in de cao afspraken maken over een extra spaarpotje. Mensen kunnen dat gebruiken om flexibel stoppen te financieren. Omdat dit potje nog zal moeten worden opgebouwd zijn extra maatregelen nodig voor de generaties die nu vlak voor pensioen staan is daarom extra aandacht nodig.

Categorie:
Provincie: