maandag, 16. oktober 2017 - 12:18 Update: 16-10-2017 12:19

UWV: Banengroei in alle arbeidsmarktregio’s van Nederland

UWV: Banengroei in alle arbeidsmarktregio’s van Nederland
Foto: Archief EHF/ foto ter illustratie
Amsterdam

De economie groeit en het aantal banen neemt toe. Niet alleen op landelijk niveau, maar in alle regio’s van Nederland groeit het aantal banen.

UWV verwacht dat in 2017 het aantal werknemersbanen met 183 duizend (+2,3%) groeit en in 2018 nog eens met 150 duizend (+1,8%). Dit zijn de nieuwste verwachtingen van UWV gebaseerd op recente cijfers van CPB.

'Het maakt voor werkgevers en werkzoekenden nogal uit of ze in Amsterdam of Flevoland of in de chterhoek of Zeeland gevestigd zijn’, weet Rob Witjes, hoofd arbeidsmarktinformatie bij UWV. De economische groei zorgt voor een grote vraag naar personeel, wat kan leiden tot een krapper wordende arbeidsmarkt en een strijd om de werknemer. UWV beschrijft de situatie op de regionale arbeidsmarkt in de publicatie Regio in Beeld.

Banengroei in regio’s verschillen

Het aantal banen en vacatures groeit in 2018 in alle arbeidsmarktregio’s, maar toch zijn er regionale verschillen. De hoogste banengroei in de periode 2017-2018 wordt verwacht in de regio Amsterdam; 32.700 in 2017 en 27.400 in 2018. Ook in Helmond De Peel, Flevoland, Zuidoost-Brabant en Midden-Brabant is de groei van het aantal banen bovengemiddeld. De kleinste banengroei wordt verwacht voor de Achterhoek, maar ook daar is nog sprake van een toename met 1.600 banen in 2017 en 1.200 banen in 2018. In Zeeland, Friesland en de kop van Noord-Holland blijft de toename van het aantal banen relatief gezien achter bij het gemiddelde van Nederland.

Uitdagingen bij economische groei

‘Ondanks de economische groei zijn er genoeg uitdagingen op de arbeidsmarkt’, aldus Rob Witjes. De werkgelegenheid verandert door technologische ontwikkelingen, het aantal moeilijk vervulbare vacatures neemt toe en de beroepsbevolking wordt steeds ouder. In 2019 is een op de twee volwassenen 50 jaar of ouder. Daarnaast vinden nog altijd bepaalde groepen mensen moeilijk werk, zoals laagopgeleiden, 55-plussers en mensen die vanwege een arbeidsbeperking langs de kant staan. Dit geldt ook voor werkzoekenden met een specifiek beroep waar weinig vraag naar is, zoals administratief personeel.

Krapte op de arbeidsmarkt

Door de aanhoudende groei van de economie ontstaan er meer vacatures waardoor het lastig is gekwalificeerd personeel te vinden. De meeste knelpunten doen zich voor bij beroepen in de techniek, bouw en ICT. UWV signaleert dit in vrijwel alle arbeidsmarktregio’s van Nederland. In de zorg ervaren werkgevers in heel Nederland vooral problemen bij het werven van verpleegkundigen.

Categorie:
Provincie: