maandag, 20. november 2017 - 20:48 Update: 20-11-2017 20:48

''AOW-leeftijd naar 69''

AOW-leeftijd naar 69
Tilburg

De AOW-leeftijd moet de komende decennia verder omhoog om de AOW betaalbaar te houden.

Econoom Willem Heeringa stelt dat de AOW-leeftijd geleidelijk tot minstens 69 jaar in 2040 zou moeten worden verhoogd. Dat blijkt uit zijn onderzoek waarop hij op 24 november promoveert aan Tilburg University.

Sinds de introductie van het AOW-stelsel in 1957 leven de Nederlanders gemiddeld langer en krijgen ze minder kinderen. Daarnaast zijn mannen sinds 1957 minder gaan werken, maar vrouwen juist meer. Een doorrekening van de AOW-generatierekeningen van alle generaties geboren tussen 1892 en 2000 toont aan dat deze demografische en economische ontwikkelingen het AOW-stelstel onder druk zetten.

De toegenomen arbeidsparticipatie van vrouwen weegt voor het AOW-stelsel dan ook niet op tegen de negatieve effecten van de daling van het geboortecijfer en de afgenomen arbeidsparticipatie van mannen. Heeringa berekende dat de AOW-leeftijd tot minstens 69 jaar in 2040 zou moeten worden verhoogd om het effect van de toegenomen levensverwachting volledig op te vangen zonder de AOW-premies te verhogen of de AOW-uitkeringen te versoberen.

Risicovol beleggen bij jongeren

In zijn proefschrift onderzoekt Heeringa voorts hoe het Nederlandse AOW-stelsel, waarin jongere generaties de AOW-uitkeringen van oudere generaties financieren, de optimale beleggingsportefeuille van een individu beïnvloedt. Hij toont aan dat bij een dergelijk pensioenstelsel het voor jonge individuen optimaal kan zijn om meer in aandelen te beleggen. Deze bevinding impliceert dat Nederlandse pensioenfondsen de pensioenpremies van jongeren risicovoller zouden moeten beleggen dan die van ouderen. Dit sluit aan bij de huidige discussie over een meer geïndividualiseerd aanvullend pensioenstelsel.

Categorie:
Provincie:
Tag(s):