woensdag, 28. maart 2018 - 9:46

Startende zzp’er is steeds jonger

foto van zzp-er | fbf
Foto: fbf
Den Haag

De groep die zelfstandig aan de slag gaat verjongt. In 2015 waren er 208 duizend mensen in Nederland die voor zichzelf begonnen.

Voor een derde van hen was het inkomen als zzp’er het hoofdinkomen. Voor de rest was het in het startjaar (nog) een neveninkomen naast bijvoorbeeld pensioen of loon als werknemer. Vier op de tien starters waren jonger dan 35 jaar. Het percentage oudere starters nam tussen 2008 en 2015 juist af. Dit meldt het CBS op basis van nieuwe cijfers.

In 2015 was het aandeel starters die jonger waren dan 35 jaar met 42 procent ongeveer even groot als dat van de leeftijdsgroep 35 tot 55 jaar. In 2008, het jaar waarin de crisis begon, was dat respectievelijk 32 en 46 procent. Ook 55-plussers gingen minder vaak als zzp’er aan de slag, 17 procent in 2015 tegen 22 procent in 2008.

Categorie:
Provincie:
Tag(s):