maandag, 30. april 2018 - 11:13 Update: 30-04-2018 14:00

Vraag naar dure landelijke woningen neemt toe

Vraag naar dure landelijke woningen neemt toe
Foto: Archief FBF
Nieuwegein

Het aantal transacties van landelijke woningen is ook in 2017 weer toegenomen, maar vlakt wel af, zo meldt NVM.

In 2017 werden er 5.800 landelijke woningen verkocht (stijging van 10% ten opzichte van 2016) en in 2016 werden er 5.300 verkocht (een stijging van 40% ten opzichte van het jaar ervoor). De toename is volledig toe te schrijven aan het hoge prijssegment. Dit heeft zijn weerslag op de gemiddelde transactieprijs die in een jaar tijd van 385.000 naar 415.000 euro ging. “Dat er relatief veel dure landelijke woningen zijn verkocht, heeft alles te maken met de krapte in het lage segment”, aldus de NVM A&LV-voorzitter. “Er komen simpelweg nog maar weinig woningen op de markt onder de 3,5 ton, terwijl er in de duurdere prijsklassen nog ruime keuze is voor de consument. Doordat landelijke woningen veelal door doorstromers gekocht worden, is er ook steeds meer vraag naar woningen in de duurdere prijsklassen.”

Er stonden aan het eind van het jaar 7.600 landelijke woningen in verkoop, tegenover 9.800 eind 2016.

Meer woonboerderijen verkocht

Als we specifiek kijken naar de markt van woonboerderijen valt op dat het aantal transacties licht is toegenomen, van 2.400 in 2016 naar 2.600 in 2017. De transactieprijs is met een kleine 8% gestegen tot 449.500 euro. Dit gemiddelde is sinds 2010 niet zo hoog geweest. Ter vergelijking; voor de totale markt van bestaande woningen in Nederland was het gemiddelde het afgelopen jaar 260.500 euro, een stijging van 9% ten opzichte van 2016. Woonboerderijen die in 2017 verkocht zijn, hebben gemiddeld een half jaar te koop gestaan, één maand korter dan het jaar ervoor. Het aanbod van woonboerderijen is in 2017 teruggelopen, van 3.337 naar 2.770 (-17%). Klijsen: “Deze daling is aanzienlijk, maar weliswaar minder sterk dan voor de totale woningmarkt (-30%).”

Categorie:
Provincie: