vrijdag, 31. augustus 2018 - 8:52 Update: 31-08-2018 8:54

BvB: 'Maak bezwaar tegen de box 3-heffing"

bezwaar, inkomstenbelasting, belastingdienst
Foto: Archief EHF/ foto ter illustratie
Den Haag

De Bond voor Belastingbetalers roept belastingplichtigen op bezwaar te maken tegen hun aangifte inkomstenbelasting 2017, indien u vermogensrendementsheffing (box 3) betaalt. De aanleiding voor dit initiatief is de inzet van de Bond voor Belastingbetalers om alleen belasting te heffen op basis van werkelijk rendement.

Door de campagne over de afgelopen jaren heeft het parlement de regering al meerdere malen verzocht haast te maken met een herziening van de vermogensrendementsheffing. Het ministerie van Financiën heeft in de afgelopen jaren een aantal studies verricht om behulpzaam te zijn bij de keuze van een nieuwe kabinet.

'Uit de aangifte inkomstenbelasting 2017 blijken de verschillen tussen de veronderstellingen in de box 3-heffing en de werkelijkheid. Men wordt hierdoor gedwongen om uw vermogen risicovol te beleggen om meer rendement te behalen (met alle risico's van dien), of men moet het verlies nemen en meer belasting betalen over het vermogen dan u in 2017 aan rendement ontving. Indien men wilt meeliften op onze procedure, moet men een bezwaarschrift indienen tegen de definitieve aanslag 2017 binnen de termijn van 6 weken. Dit kan schriftelijk, of digitaal via de Belastingdienst', aldus de Bond voor Belastingbetalers.

Het kabinet Rutte 3 heeft in het regeerakkoord de ambitie uitgesproken om in deze kabinetsperiode een stelsel van vermogensrendementsheffing uit te werken op basis van het werkelijk rendement. De Bond voor Belastingbetalers steunt dit, maar wil met deze juridische procedure de wetgever aansporen om deze ambitie zo spoedig mogelijk om te zetten in daden.