woensdag, 21. november 2018 - 10:15 Update: 21-11-2018 10:48

CBS: Nederland verandert langzaam van samenstelling

CBS: Nederland verandert langzaam van samenstelling
Foto: fbf
Den Haag

In het jaarrapport integratie 2018 concludeert het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) dat de samenstelling van de Nederlandse bevolking langzaam verandert door de instroom van migranten en de kinderen die zij krijgen.

Eens in de twee jaar publiceert het CBS over immigratie, emigratie en integratie. De onderzoekers van het CBS keken dit keer meer naar de ontwikkeling van de bevolking van Nederland in de afgelopen drie jaar. T

Tussen januari 2015 en 1 januari 2018 nam het aantal inwoners met een Nederlandse achtergrond met 26.000 af. Er kwamen 306.000 inwoners met een migratieachtergrond bij. De grootste groep nieuwkomers de laatste jaren waren mensen uit Syrië.

Uit het rapport blijkt dat op 1 januari 2018 bijna een kwart (23 procent) van de Nederlandse bevolking een migratie achtergrond heeft. Iets meer dan de helft van deze groep is niet in Nederland geboren. De migrantenkinderen die wel in Nederland zijn geboren hebben vooral een Marokkaanse, Surinaamse, Antilliaanse of Turkse achtergrond.

Sinds Polen, Roemenië en Bulgarije en andere Oost-Europese landen zijn toegetreden tot de Europese Unie is de immigratie uit deze landen sterk toegenomen. Nog steeds komen er mensen uit de nieuwe EU-lidstaten naar Nederland. Niet meer alleen voor werk, vaak ook vanwege gezinshereniging. 

Categorie: