donderdag, 14. februari 2019 - 10:31 Update: 14-02-2019 10:40

Bbp met 0,5 procent gegroeid in vierde kwartaal 2018

Bbp met 0,5 procent gegroeid in vierde kwartaal 2018
Foto: Archief EHF/ foto ter illustratie
Den Haag

Het bruto binnenlands product (bbp) is in het vierde kwartaal van 2018 met 0,5 procent gegroeid ten opzichte van een kwartaal eerder. Dit blijkt donderdag uit de eerste berekening van het CBS, op basis van nu beschikbare gegevens.

2,5 groei bbp

'De groei is te danken aan het handelssaldo, de consumptie en de investeringen. Met het beschikbaar komen van het vierde kwartaal is ook het eerste groeicijfer voor het jaar 2018 bekend. Het bbp was vorig jaar 2,5 procent groter dan in 2017', zo laat het CBS donderdag weten.

Groei in 4e kwartaal iets getemperd

Ten opzichte van het vierde kwartaal van 2017 was het bbp 2,0 procent groter. De jaar-op-jaartoename is minder sterk dan in de drie voorgaande kwartalen. Net als in de voorgaande kwartalen is de groei in het vierde kwartaal breed gedragen. De consumptie, de investeringen en het exportsaldo droegen ongeveer evenveel bij. 

Activiteiten verplaatst

De groei van de import en de export in het vierde kwartaal van 2018 wordt gedrukt door een bedrijf dat een deel van zijn activiteiten heeft verplaatst naar een ander land. Op het handelssaldo heeft dit geen effect. Verder waren er in december 2018 twee mogelijke ‘brugdagen’, 24 en 31 december. Hiervoor is conform de Europese voorschriften niet gecorrigeerd.

Consumenten besteden meer aan auto’s en apparaten

Consumenten hebben vorig jaar 2,5 procent meer besteed dan in 2017. De groei ligt hoger dan in 2017, toen consumenten 1,9 procent meer uitgaven dan een jaar eerder. Consumenten gaven in 2018 vooral meer uit aan auto’s en elektrische apparaten (audio, video, computers, telefoons, etc.). Verder gaven ze meer uit aan diensten, zoals horeca, vervoer en communicatie. Uitgaven aan diensten maken ruim de helft van de totale binnenlandse consumptieve bestedingen uit.

Aantrekken werkgelegenheid

De consumptiegroei is in lijn met het aantrekken van de werkgelegenheid, waarover het CBS vandaag ook bericht, en de ontwikkelingen op de woningmarkt. In 2018 zijn ruim 218 duizend woningen verkocht. Dat is bijna 10 procent minder dan in 2017, maar wel het op een na hoogste aantal ooit. Tot en met de zomer lag het consumentenvertrouwen ongeveer op hetzelfde hoge niveau als in 2017. Daarna is het vertrouwen gestaag teruggelopen, maar waren er eind 2018 nog altijd meer positieve dan negatieve consumenten. 

Meer investeringen in personenauto’s, gebouwen en machines

In 2018 zijn de investeringen met 4,8 procent gegroeid. Een jaar eerder was de groei 6,1 procent. Net als in 2017 zijn in 2018 de investeringen in woningen en gebouwen aanzienlijk gegroeid. Ook hebben bedrijven fors meer in personenauto’s, machines en installaties geïnvesteerd. 

Bezettingsgraad

De bezettingsgraad van de machines en installaties in de industrie lag vorig jaar in 2018 op een relatief hoog niveau en bereikte medio 2018 het hoogste niveau in ongeveer 17 jaar. Ook het producentenvertrouwen industrie was in 2018 hoog, het jaargemiddelde was zelfs het hoogste sinds het begin van de meting in 1985.

Vooral meer uitvoer van transportmiddelen en machines

De uitvoer van goederen en diensten groeide in 2018 met 2,7 procent minder hard dan in het voorgaande jaar. Toen lag de export 5,3 procent hoger dan een jaar eerder. Nederlandse bedrijven hebben beduidend meer transportmiddelen, machines en apparaten uitgevoerd dan in 2017. De wederuitvoer (de uitvoer van eerder ingevoerde producten) groeide iets harder dan de uitvoer van Nederlands product. De invoer van goederen en diensten lag ook 2,7 procent hoger dan in 2017. Het saldo van de uitvoer en de invoer droeg in 2018 minder sterk bij aan de bbp-groei dan in 2017.

Bouwnijverheid groeit het sterkst

De productie van de bouwnijverheid groeide in 2018 het sterkst. Ook de zakelijke dienstverlening groeide aanzienlijk en daarbinnen vooral weer de uitzendbranche. Dat is ook terug te zien in de banencijfers die het CBS vandaag publiceert: het aantal uitzendkrachten nam opnieuw toe. De toename vlakt wel af.

Productiegroei industrie

Ook de industrie produceerde in 2018 meer dan een jaar eerder. Vooral de productie van transportmiddelen, machines en apparaten groeide. Dit zijn ook producten die het goed deden in de export. De delfstoffenwinning daarentegen kromp opnieuw en ook de landbouw produceerde minder dan in 2017.

Categorie:
Provincie:
Tag(s):
bbp, cbs