donderdag, 17. september 2020 - 14:15

Werkloosheid stijgt minder sterk in augustus

Foto van baan zoeken bij CWI | Archief EHF
Foto: Archief EHF
Den Haag

In augustus waren 426 duizend mensen werkloos, dat is 4,6 procent van de beroepsbevolking. In de afgelopen drie maanden kwamen er gemiddeld 32 duizend werklozen per maand bij. Het aantal werkenden nam in deze periode ook toe, met gemiddeld 18 duizend per maand. In juli en augustus was de toename van het aantal werklozen en werkenden minder sterk dan in juni. Dat meldt het CBS op basis van nieuwe cijfers over de beroepsbevolking. UWV registreerde eind augustus 292 duizend lopende WW-uitkeringen.
Door de toename van het aantal werklozen en werkenden in juni tot en met augustus waren er in augustus weer vrijwel evenveel mensen op de arbeidsmarkt als in de eerste drie maanden van 2020.

In de afgelopen drie maanden groeide de beroepsbevolking (alle werkenden en werklozen samen) met gemiddeld 49 duizend mensen per maand. In april, na het uitbreken van de coronacrisis, werd de beroepsbevolking aanzienlijk kleiner. Hier speelde mee dat de daling van het aantal werkenden in die periode niet gepaard ging met een vergelijkbare stijging van het aantal werklozen.

Door de toename van het aantal werklozen en werkenden in juni tot en met augustus waren er in augustus weer vrijwel evenveel mensen op de arbeidsmarkt als in de eerste drie maanden van 2020.

Minder sterke toename werkloosheid dan in voorgaande maanden

Om de conjuncturele ontwikkelingen op de arbeidsmarkt in verschillende landen te kunnen vergelijken, wordt vaak gebruikgemaakt van de werkloosheidsindicator van de International Labour Organization (ILO). Volgens deze indicator zijn mensen van 15 tot 75 jaar die geen betaald werk hebben, maar daar wel recent naar hebben gezocht en direct beschikbaar zijn, werkloos. Met 426 duizend werklozen in augustus was 4,6 procent van de beroepsbevolking werkloos. In juli was dat 4,5 procent. Tussen mei en juni nam de werkloosheid nog toe van 3,6 naar 4,3 procent.

Categorie:
Provincie: