maandag, 6. februari 2023 - 9:57

'Forse stijging WOZ-waarde dupeert Nederlandse huishoudens'

Gemeentelijke belasting
Foto: vastenlastenbond
Eindhoven

De WOZ-waarde stijgt dit jaar met 17 procent en dat wordt deels opgevangen met de verlaging van de onroerendzaakbelasting (OZB) maar dit betekent alsnog een lastenverzwaring van 7 procent. De OZB daalt gemiddeld 10 procent, maar dat betekent dat er alsnog een belastingverhoging aankomt. Uit een steekproef van de Vastelastenbond onder 342 gemeenten blijkt dat huishoudens dit jaar meer gemeentelijke belasting betalen. Per saldo is bijna elke Nederlander dit jaar duurder uit.

Gemeenten verlagen de OZB wanneer de WOZ stijgt, maar ondanks deze verlaging betalen consumenten meer. Zo werden onder meer boodschappen, energiebelasting en nu dus ook voor hun gemeentelijke belastingen duurder. De verhoging van de WOZ-waarde komt op een ongelukkig moment, stelt directeur Dirk-Jan Wolfert van de Vastelastenbond.

“Terwijl de huizenprijzen nu dalen, krijgen woningbezitters met hogere lasten te maken. Dat is wrang, maar logisch. De peildatum van de WOZ ligt altijd een jaar eerder. Dat betekent dus dat de woningwaarde berekend wordt op basis van de peildatum 1 januari 2022. Toen lagen de prijzen van huizen fors hoger”, verduidelijkt de directeur.

Grove schattingen basis woningtaxatie

Een manier om de gemeentelijke belastingen te verlagen, is door bezwaar te maken tegen de WOZ-beschikking. Deze woningtaxatie is vaak gebaseerd op computerberekeningen en zijn niet altijd nauwkeurig .

Door de schattingen van de gemeente met de echte oppervlakte van de woning te controleren , kan gecontroleerd worden of de berekeningen kloppen. Bezwaar maken kan via de gemeente, maar het is niet bij elke gemeente even duidelijk waar dat kan.

Controlecheck WOZ-waarde

WOZ-adviesbureaus helpen burgers bij het maken van bezwaar. Ze vragen niets voor deze juridische kennis en krijgen een vergoeding voor elk succesvol ingediend bezwaar. Gemeenten zijn niet te spreken over WOZ-adviesbureaus die voor burgers in bezwaar gaan. Deze partijen zouden voor extra kosten zorgen.

Het is tegenwoordig ook mogelijk om een soort controlecheck uit te voeren. Na het invullen van wat gegevens krijgt de woningbezitter een beeld of bezwaar maken zinvol is en wat het hem of haar oplevert.

Omarmd door gemeenten

Wolfert denkt dat deze WOZ-check een uitkomst is voor zowel burgers als gemeenten: “De verwachting is dat gemeenten deze manier van werken zullen omarmen. Er worden alleen dossiers doorgezet die kansrijk zijn. Deze methode verlicht de werkdruk voor gemeenten omdat zij nu minder bezwaren binnenkrijgen. Voor burgers is dit ook een goede ontwikkeling omdat zij direct duidelijkheid krijgen.”

Categorie:
Provincie: