donderdag, 31. augustus 2023 - 12:56

Minder mensen in de bijstand, maar wel iets meer jongeren

Foto van eurobiljetten uitkering ouderen | Archief EHF
Foto: Archief EHF
Den Haag

Eind juni 2023 ontvingen 396.000 mensen tot de AOW-leeftijd een algemene bijstandsuitkering. Dat zijn er 6.000 minder dan een jaar eerder. 'Het aantal jongeren tot 27 jaar met een bijstandsuitkering was echter een duizendtal hoger dan een jaar eerder. Eind juni telde deze groep bijna 36.000 personen', zo meldt het CBS donderdag op basis van nieuwe kwartaalcijfers.

Jaar-op-jaarafnames kleiner geworden

Al negen kwartalen achtereen ligt het aantal bijstandsgerechtigden lager dan in dezelfde periode een jaar eerder. De jaar-op-jaarafnames zijn wel kleiner geworden, tot ongeveer 6.000 personen in de laatste twee kwartalen. Over een langere periode bezien is het aantal bijstandsontvangers terug op ongeveer hetzelfde niveau als ruim 10 jaar geleden.

Iets meer jongeren in de bijstand

Eind juni 2023 ontvingen bijna 36.000 jongeren tot 27 jaar een bijstandsuitkering. Dit zijn er ongeveer even veel als een kwartaal eerder, maar wel ongeveer duizend meer dan een jaar eerder. Deze jaar-op-jaarstijging komt overeen met 3 procent. Voor het tweede kwartaal op rij zijn nu meer jongeren van bijstand afhankelijk dan een jaar eerder. Eerder  meldde het CBS dat het aantal werkloze jongeren in de loop van 2023 is toegenomen. Werklozen hebben onder bepaalde voorwaarden recht op bijstand.

Hogere leeftijdsgroepen

In de hogere leeftijdsgroepen was nog steeds een daling zichtbaar ten opzichte van een jaar geleden. Eind juni 2023 waren er 134.000 27- tot 45-jarigen met een bijstandsuitkering. Dit zijn er bijna 4.000 minder dan een jaar eerder. Dit komt neer op ongeveer 3 procent. De jaar-op-jaardaling wordt daarmee wel kleiner. Eind maart ging het om 4 procent, eind december 2022 was het nog bijna 6 procent. 

45-plussers

Het aantal 45-plussers met bijstand daalde ook ten opzichte van een jaar eerder, maar minder snel dan het aantal 27- tot 45-jarige bijstandsontvangers. In de afgelopen drie kwartalen ging het steeds om rond de 1 procent. Het aantal 45-plussers met bijstand kwam eind juni 2023 op ongeveer 227.000 uit.

Categorie:
Provincie:
Tag(s):