dinsdag, 19. januari 2016 - 9:50

Meer risico op krijgen van een beroerte door alzheimer en microbloedingen

Meer risico op krijgen van een beroerte door alzheimer en microbloedingen
Amsterdam

Patiënten met de ziekte van Alzheimer én kleine ‘microbloedingen’ op hun hersenscan hebben een hoger risico op het krijgen van een beroerte. Deze microbloedingen zijn ook een aanwijzing voor een extra ophoping van het alzheimereiwit amyloid in de hersenen. Dit concludeert onderzoeker Marije Benedictus in haar proefschrift waarmee zij op 20 januari promoveert bij VUmc.

Eén op de vijf patiënten met de ziekte van Alzheimer heeft één of meerdere microbloedingen. Bij gezonde mensen is dat slechts 6%. Microbloedingen zijn hele kleine bloedinkjes die ontstaan door een lekkage van een klein bloedvaatje in de hersenen.

Kwetsbaar

Marije Benedictus onderzocht de langetermijngevolgen van microbloedingen voor alzheimerpatiënten. Zij liet in haar onderzoek zien dat alzheimerpatiënten met microbloedingen in een van de hersenkwabben een hoger risico hebben op het krijgen van een beroerte (zowel herseninfarct als hersenbloeding) dan patiënten zonder microbloedingen. “Alhoewel dit verhoogde risico niet direct te vertalen is naar een individuele patiënt, geeft dit onderzoek wel aan dat alzheimerpatiënten met microbloedingen een kwetsbare groep vormen. Het is belangrijk dat we hier rekening mee houden bij het voorschrijven van bepaald medicatie zoals bloedverdunners. Daarnaast vinden wij het onverstandig om deze patiënten deel te laten nemen in onderzoek naar geneesmiddelen voor de ziekte van Alzheimer,” aldus Benedictus.

Alzheimereiwit in de bloedvaten

Bij de ziekte van Alzheimer is er sprake van een ophoping van het alzheimereiwit amyloid in het hersenweefsel. Benedictus concludeerde dat alzheimerpatiënten met microbloedingen waarschijnlijk een extra ophoping van dit eiwit hebben, namelijk ook in de wanden van de bloedvaatjes. Hierdoor kunnen er kleine openingen komen in de wanden van de bloedvaatjes, en die kunnen mogelijk de microbloedingen veroorzaken.

Risico op hersenbloeding berekenen

“Met het huidige onderzoek was het voor ons erg lastig te bepalen of iemand een beroerte een herseninfarct of een hersenbloeding had gehad. Het zou echter erg interessant zijn wanneer we specifiek het risico op een hersenbloeding kunnen berekenen, omdat hersenbloedingen samen kunnen hangen met het alzheimereiwit. Hiervoor is vervolgonderzoek nodig, met grotere groepen patiënten,” zegt Benedictus.