vrijdag, 22. januari 2016 - 12:57

UMCG start onderzoek naar voorkómen van terugval na depressie

UMCG start onderzoek naar voorkómen van terugval na depressie
Foto: SXC
Groningen

Hersenonderzoekers van het UMCG starten een onderzoek naar het voorkómen van terugval na een depressie. Zij gaan in hun onderzoek na wat de effecten van preventieve cognitieve therapie zijn. Daarmee willen zij meer te weten komen over de mechanismen die een rol spelen bij terugval bij depressie. Het is voor het eerst dat de werkingsmechanismen van preventieve cognitieve therapie voor het voorkomen van depressie onderzocht uitgebreid onderzocht worden.

Mensen die hersteld zijn van een depressie, hebben 40 tot 60% kans om terug te vallen in een nieuwe depressieve episode. Wie een preventieve cognitieve therapie volgt, heeft een kleinere kans om binnen vijf tot tien jaar een nieuwe depressieve episode door te maken. Wat nog niet duidelijk is, is waarom sommige mensen wel, en sommige mensen niet terugvallen. Ook is onbekend hoe de preventieve cognitieve therapie werkt, en bij wie.

In deze nieuwe studie gaan de onderzoekers na wat er onder andere in de hersenen verandert wanneer je na herstel van een depressie preventieve cognitieve therapie ondergaat. De onderzoekers vergelijken het functioneren van de hersenen, pupilreacties en aandacht voor emotionele informatie van een groep herstelde depressieve mensen die preventieve cognitieve therapie krijgt, met een groep die deze therapie niet krijgt. Dit kan aanwijzingen geven over welke processen belangrijk zijn om de kwetsbaarheid voor depressie te verminderen, en in de toekomst helpen om effectievere behandelingen te ontwikkelen. De eerste resultaten van het onderzoek worden verwacht in 2018. 

Categorie:
Provincie: