donderdag, 4. februari 2016 - 8:31 Update: 06-02-2016 18:41

Veel varkenshouders besmet met hardnekkige MRSA-bacterie

Tweederde van de varkensboeren besmet met MRSA-bacterie
Foto: Archief FBF.nl
Amsterdam

Veegerelateerde MRSA komt extreem veel voor bij varkenshouders en hun naasten.

De bacterie komt voor bij 63% van de varkenshouders en bij 10% van hun gezinsleden. Van de gemiddelde Nederlanders draagt slechts 1 van de 1000 (0,1%) MRSA bij zich. Op dit moment worden niet veel mensen ziek van deze bacterie en is de verspreiding in ziekenhuizen zeer beperkt. De hoge aanwezigheid van de bacterie in de veestapel is wel een potentiële bedreiging voor de volksgezondheid in de toekomst. Er kunnen bijvoorbeeld genetische veranderingen optreden bij deze moeilijk te behandelen variant van MRSA. Dit is een van de conclusies uit het onderzoek van arts Brigitte van Cleef, die op 4 februari hierop promoveert bij VUmc.

Contact met varkens is de belangrijkste risicofactor voor het krijgen van veegerelateerde MRSA. Een mondmasker kan mensen die werken met varkens beschermen. De huidbacterie Staphylococcus aureus, die bij één op de drie mensen in de neus (en op de huid) aanwezig is, helpt ook als beschermer omdat die letterlijk de plaats inneemt. Hierdoor is er geen plek meer voor de MRSA-bacterie. Verder onderzoek moet dit duidelijker maken.

MRSA is ongevoelig voor antibiotica
Mensen die de bacterie bij zich dragen, merken daar meestal niets van. Het probleem ontstaat als er een infectie optreedt omdat die moeilijk te behandelen is. Omdat MRSA ongevoelig is tegen de meest gebruikte antibiotica (penicillines), zijn er weinig behandelopties. Aan de ontsteking zelf (bijvoorbeeld een steenpuist) is niet te zien of het MRSA is (heel zeldzaam in Nederland) of de gewone Staphylococcus aureus (een veel voorkomende bacterie). Daarvoor is laboratoriumonderzoek nodig. Mensen die om een andere reden ernstig ziek zijn, en bijvoorbeeld op de intensive care liggen, kunnen ernstige infecties krijgen als ze besmet raken met MRSA. Bijvoorbeeld een ernstige longontsteking of een bloedvergiftiging.

Devies is minder antibioticagebruik
Als door genetische veranderingen de MRSA nog verder ongevoelig wordt voor antibiotica, zijn er op den duur geen behandelmogelijkheden meer over. Dat is bij sommige - andere - bacteriën al het geval. Vandaar de recent gestarte overheidscampagne om minder antibiotica te gebruiken

Categorie:
Provincie: