donderdag, 11. februari 2016 - 12:18 Update: 11-02-2016 12:20

Alzheimer Nederland luidt de noodklok over toenemende wachtlijsten

Alzheimer Nederland luidt de noodklok over toenemende wachtlijsten
Amsterdam

Alzheimer Nederland krijgt steeds meer signalen dat de wachtlijsten voor casemanagement dementie toenemen. In de regio Eindhoven is de wachtlijst eind 2015 gegroeid naar 200 mensen.

In de regio 't Gooi is een wachtlijst van 80 mensen met dementie. In Amstelveen/Aalsmeer en Uithoorn is het casemanagement vrij plotseling anders georganiseerd waarbij mantelzorgers niet gespecialiseerde wijkverpleegkundigen kregen toegewezen. Sommigen helemaal niet. Alzheimer Nederland vindt dit onverantwoord en waarschijnlijk is dit nog maar het topje van de ijsberg. 

Een mantelzorger: "Ik vind het onbegrijpelijk dat men aan de ene kant wil dat mensen met dementie langer thuis blijven wonen, maar vervolgens de ondersteuning voor de mantelzorgers weghaalt. Een schat aan ervaring met dementie wordt zo door een putje weggespoeld. Daarvoor in de plaats wordt het bij de huisarts neergelegd of bij een wijkverpleegster die een cursus krijgt van een halve dag over dementie".

Alzheimer Nederland luidt de noodklok

Alzheimer Nederland vreest dat mantelzorgers de thuissituatie niet volhouden zonder begeleiding van een casemanager. Gea Broekema-Procházka, directeur van Alzheimer Nederland: "51% van de mantelzorgers is psychisch overbelast. Het wachten is op crisissituaties en vervroegde opnames in het verpleeghuis".

Waarom zijn er wachtlijsten voor casemanagement dementie?

Zorgverzekeraars zien volgens Alzheimer Nederland te weinig toe op een goede uitvoering van het casemanagement dementie en dus op het wachtlijstbeheer. Daarnaast wordt er onvoldoende rekening gehouden met een toename van het aantal mensen met dementie. 

Zorgaanbieders zijn van mening dat de wijkverpleegkundige dit werk er wel bij kan doen met als resultaat dat in diverse regio's casemanagers dementie worden ontslagen. Daarnaast hoort Alzheimer Nederland van de wijkverpleegkundigen zelf terug dat zij dit specialistische werk er onmogelijk ook nog bij kunnen doen. Wijkverpleegkundigen hebben een bestand van ruim 200 cliënten te bedienen, een casemanager dementie heeft gemiddeld 50 cliënten. Dit geeft de intensiteit van de begeleiding aan.

Casemanagement dementie: verzekerd recht

Casemanagement dementie is een vorm van deskundige begeleiding voor de persoon met dementie en zijn mantelzorger en staat duidelijk omschreven in de Zorgstandaard Dementie, een landelijk document waarin goede zorg bij dementie is beschreven, mede ondertekend door zorgverzekeraars. Sinds 1 januari 2015 valt deze vorm van begeleiding onder de zorgverzekeringswet, en wel onder de wijkverpleging. Het is daarmee een verzekerd recht. 

Iedereen met de diagnose dementie kan een beroep doen op deze gespecialiseerde functionaris vanuit de basisverzekering. Deze functionarissen zijn veelal wijkverpleegkundigen. Zij dienen echter wel een aanvullende opleiding op het gebied van dementie te hebben en het vaste onafhankelijke aanspreekpunt te zijn. Maar casemanagement dementie dreigt nu binnen de wijkverpleging verloren te gaan. 

Categorie:
Provincie: