woensdag, 17. februari 2016 - 17:35 Update: 17-02-2016 17:45

Zorgverzekeraars maken te weinig gebruik van ruimte om te concurreren

Zorgverzekeraars maken te weinig gebruik van ruimte om te concurreren
Foto: Archief EHF
Den Haag

Het zorgstelsel in Nederland is gebaseerd op solidariteit tussen gezonde en zieke mensen. Daarom is de basisverzekering verplicht én voor iedereen gelijk. De wet- en regelgeving voor de zorg garandeert solidariteit, maar beperkt zorgverzekeraars ook om zich te onderscheiden. Dit blijkt woensdag uit een tussenrapportage van de Autoriteit Consument & Markt (ACM).

'Zorgverzekeraars lijken daarnaast ook te reageren op de politieke en maatschappelijke druk om geen verschil  te maken tussen verzekerden. Ondanks deze beperkingen blijft er nog steeds ruimte over voor verzekeraars om zich te onderscheiden. Dit kan op het aanbod van zorg, maar ook op service naar verzekerden. Zorgverzekeraars lijken deze ruimte niet volledig te gebruiken waardoor er weinig echte variatie in zorgverzekeringspolissen is', aldus de ACM.

Geen nieuwe zorgverzekeraars, weinig overstappers

Nieuwe partijen kunnen de huidige zorgverzekeraars alerter maken. Sinds 2006 zijn er geen nieuwe zorgverzekeraars bijgekomen. Dit kan veroorzaakt worden door hoge toetredingsbarrières. Daarnaast is bijna 70% van de verzekerden nog nooit overgestapt. Een mogelijke reden dat consumenten niet overstappen vormen de vele polissen, waarbij het onderscheid niet altijd even makkelijk te achterhalen is. 

Onderzoek ACM en NZa

Dan is het lastig voor consumenten om de beste keuze te maken, en op die manier de concurrentie tussen zorgverzekeraars te stimuleren. ACM gaat onderzoeken welke toetredingsdrempels geslecht kunnen worden en zoekt naar mogelijkheden om het aanbod van zorgverzekeraars duidelijker te maken.

Categorie:
Provincie: