maandag, 14. maart 2016 - 20:41

'Internationaal drugsbeleid meer richten op volksgezondheid'

Foto van staatssecretaris van Rijn | RVD
Foto: RVD
Den Haag

Wereldwijd wordt de strijd tegen drugs, 'war on drugs', vooral gevoerd met repressieve maatregelen. Nederland en de andere EU-lidstaten pleiten er voor om ook juist meer aandacht te hebben voor volksgezondheid.

Dat begint bij een meer humane aanpak in het internationale drugsbeleid: drugsverslaafden moeten niet automatisch als crimineel worden beschouwd. Zij moeten toegang tot zorg en medicijnen krijgen om van hun verslaving af te komen in plaats straf. Staatssecretaris Martin van Rijn (VWS) sprak zich hiervoor uit, namens de Europese lidstaten, in Wenen bij de jaarlijkse vergadering van de Commission on Narcotic Drugs (CND) van de VN.

Tijdens onderhandelingen in Wenen wordt de basis gelegd voor de UNGASS in New York. Hier is het streven, van Nederland en de andere Europese landen, om wereldwijd de aanpak van drugsproblematiek te verschuiven naar meer aandacht voor volksgezondheid: preventie, behandeling, verslavingszorg enharm reduction.

"Dat gaat in kleine stappen natuurlijk. Maar we zijn als Nederland en als EU-voorzitter heel tevreden als er meer landen deze aanpak omarmen. Wenen en New York zijn daar belangrijke stappen in. Natuurlijk moeten de echte criminelen hard worden aangepakt. En als je het eens bent over de uitgangspunten van drugsbeleid wordt het ook eenvoudiger om met elkaar afspraken te maken over drugsbestrijding door betere internationale samenwerking." aldus staatssecretaris Van Rijn.

Categorie:
Provincie: