donderdag, 7. april 2016 - 13:17 Update: 07-04-2016 13:30

OLVG moet bezuinigen omdat kosten medicijnen stijgen

OLVG moet bezuinigen omdat kosten medicijnen stijgen
Foto: Archief EHF
Amsterdam

Het OLVG Amsterdam gaat komend jaar een besparing van 11 miljoen euro realiseren in de overheadkosten. Dit heeft het ziekenhuis bekendgemaakt.

Hierdoor heeft het ziekenhuis de komende jaren meer ruimte voor de (acute) patiëntenzorg en blijft het duurzaam financieel gezond. Het topklinische ziekenhuis wordt geconfronteerd met een sterke toename op de (acute) zorg terwijl de kosten toenemen, en tegelijkertijd de financiële ruimte wordt beperkt.

150 banen geschrapt

OLVG verwacht de besparing  te kunnen realiseren door het terugdringen van niet-patiëntgebonden formatie en materiële kosten en in te zetten op inkoopvoordeel. Tegelijk investeert het ziekenhuis in het verbeteren van de kwaliteit van zorg en het uitbreiden van de verpleegkundige formatie. Bij de niet-patiëntgebonden functies verdwijnen 125 tot 150 van de 4500 fte’s. Dit gebeurt door natuurlijk verloop; er is geen sprake van gedwongen ontslagen.

Financiële druk

Behalve de toename van de acute zorgvraag wordt OLVG, net als andere ziekenhuizen, ook geconfronteerd met het feit dat overheid en zorgverzekeraars minder betalen voor geleverde zorg en de groei beperken om de zorg betaalbaar te houden. 

Dure medicijnen

Tegelijkertijd neemt echter de complexiteit van zorg sterk toe met een sterk vergrijzende patiëntenpopulatie en worden steeds hogere eisen gesteld aan de kwaliteit. Dit leidt tot een stijgende kostendruk, bijvoorbeeld op het gebied van dure geneesmiddelen.

Ook de eisen van banken worden steeds strenger. Leningen worden alleen verstrekt als het ziekenhuis grotere reserves aanhoudt. OLVG heeft de laatste jaren veel geïnvesteerd in een nieuw geïntegreerd elektronisch patiëntendossier en verbouwingen om de kwaliteit te verbeteren en de toenemende druk van de acute zorg in de regio op te vangen. Hierdoor heeft het ziekenhuis beperkte financiële reserves.

Hans van der Schoot, voorzitter raad van bestuur: 'OLVG komt uit een intensieve periode van fusie en integratie. Nu de basis er ligt, bouwen we de komende jaren rustig verder aan de verbetering van onze kwaliteit en doelmatigheid.’

Categorie:
Provincie: