woensdag, 8. juni 2016 - 17:28 Update: 10-06-2016 15:56

Opnemen gesprek tussen arts en patiënt verdeelt specialisten

Niet alle medisch specialisten blij met opnemen gesprek arts en patiënt
Foto: Archief EHF
Utrecht

Over de voor- en nadelen van het telefonisch opnemen van het gesprek tussen arts en patiënt in de spreekkamer zijn medisch specialisten verdeeld.

Dat blijkt uit een enquête die de Federatie Medisch Specialisten in samenwerking met het KRO/NCRV radio 1 programma De Ochtend heeft gehouden. De respons was groot: ruim 2600 medisch specialisten hebben gereageerd.

Minister Schippers van Volksgezondheid liet onlangs weten dat het opnemen van het gesprek in de spreekkamer is toegestaan en dat het de patiënt kan helpen om de informatie van de arts beter te onthouden. 

De helft van de respondenten heeft aangegeven wel eens het verzoek van patiënten te krijgen om het gesprek (of een deel ervan) op te nemen, de overige helft niet. Van die respondenten die het wel eens hebben meegemaakt, is 40% voorstander. 60% ziet nog bezwaren in het opnemen van het gesprek.

'Blijkbaar doet het iets met de relatie tussen arts en patiënt als zo'n gesprek opgenomen wordt', zei algemeen voorzitter Frank de Grave vanochtend in het programma op Radio 1.  

Alternatieven

67% van de medisch specialisten meent dat het opnemen van het gesprek niet helpt om beter samen te beslissen. Ze geven in de enquête aan dat het opnemen van het gesprek nog niet betekent dat iemand alles begrepen heeft; er wordt gewezen op alternatieven, zoals iemand meenemen naar het gesprek of het meegeven van voorlichtingsmateriaal. 

Om er voor te zorgen dat het advies van de medisch specialist goed overkomt, kan de arts met de patiënt de diagnose en het advies aan het einde van het gesprek kort herhalen. Zo kunnen medisch specialist en patiënt samen nagaan of alles goed overgekomen is.

Samen Beslissen

De Federatie werkt nauw samen met Patiëntenfederatie NPCF aan een campagne Samen Beslissen, met als doel het gesprek tussen arts en patiënt te verbeteren en samen beslissen te stimuleren. Een belangrijk onderdeel van de campagne is medisch specialisten én patiënten bewust te maken van hun eigen rol en verantwoordelijkheid in het gesprek. Deze campagne gaat in september van start.

Behoefte aan richtlijnen

Uit de enquête komt naar voren dat het merendeel (75%) van de achterban zich zorgen maakt over verspreiding van het opgenomen gesprek via internet of sociale media. 74% heeft behoefte aan duidelijke richtlijnen voor het opnemen van het gesprek. De Federatie Medisch Specialisten vindt het daarom belangrijk dat er richtlijnen en afspraken worden gemaakt over het opnemen van het gesprek. De KNMG gaat artsen hierin ondersteunen en ontwikkelt in samenwerking met de Federatie Medisch Specialisten en andere federatiepartners een handreiking hoe met verzoeken tot opname om te gaan.

Categorie:
Provincie: