donderdag, 23. juni 2016 - 9:25 Update: 23-06-2016 9:28

Catharina Ziekenhuis leidt onderzoek naar palliatieve chemotherapie bij longkanker

Catharina Ziekenhuis leidt onderzoek naar palliatieve chemotherapie bij longkanker
Foto: Archieffoto ter illustratie FBF
Eindhoven

KWF Kankerbestrijding heeft subsidie toegekend aan een onderzoek naar palliatieve chemotherapie bij patiënten met longkanker. Dit onderzoek staat onder leiding van longarts dr. Ben van den Borne van het Catharina Ziekenhuis.

Uit een onderzoek in 2015 onder Santeon-ziekenhuizen, een ziekenhuisketen van zes topklinische ziekenhuizen in Nederland, bleek dat longkankerpatiënten in het ene ziekenhuis gemiddeld langer leven dan in het andere ziekenhuis. De oorzaak lag in het feit dat het percentage patiënten dat chemotherapie kreeg voorgeschreven per ziekenhuis nogal verschilde. In het ene ziekenhuis werd aan palliatieve longkankerpatiënten vaker chemotherapie gegeven, met enkele maanden langer leven als resultaat. 

Wie krijgen de chemotherapie?

“We stelden vast dat patiënten gemiddeld drie maanden langer leefden met chemotherapie”, aldus longarts dr. Ben van den Borne. In het nieuwe KWF-onderzoek wordt nader onderzoek gedaan naar de variatie in chemotherapie versus overleving. Welk percentage patiënten krijgt chemo? Wat zijn redenen om dit wel of niet te geven? Welke timing wordt gekozen? Welk behandelschema wordt gevolgd? Vervolgens wordt gekeken wat de verschillen zijn in de ervaren kwaliteit van leven tussen patiënten die chemotherapie krijgen en de andere patiëntengroep. “Het inzicht hierin helpt mij om samen met mijn patiënten nog beter tot een goed afgewogen keuze te komen over wat voor mijn patiënt de beste behandeling is.” 

Alle Santeon ziekenhuizen doen mee aan het onderzoek. Het onderzoek wordt in het najaar van 2017 afgerond. Santeon is de Nederlandse ziekenhuisketen van zes topklinische ziekenhuizen, te weten het St. Antonius Ziekenhuis in Utrecht/Nieuwegein, Catharina Ziekenhuis in Eindhoven, Canisius-Wilhelmina Ziekenhuis in Nijmegen, Onze Lieve Vrouwe Gasthuis in Amsterdam, Medisch Spectrum Twente in Enschede en het Martini Ziekenhuis in Groningen. De zes ziekenhuizen werken op tal van terreinen intensief samen.

Categorie:
Provincie: