donderdag, 23. juni 2016 - 15:59 Update: 23-06-2016 20:58

De maximale boete, voor het verwijtbaar veroorzaken van een geneesmiddelentekort, wordt door minister Edith Schippers flink verhoogd

Boete bij medicijntekort verhoogd van 45.000,- naar 820.000,- euro
Foto: RVD
Den Haag

De maximale boete, voor het verwijtbaar veroorzaken van een geneesmiddelentekort, wordt door minister Edith Schippers van Volksgezondheid verhoogt van 45.000 naar 820.000 euro. Dat heeft Schippers vandaag in een brief over de aanpak van geneesmiddelentekorten aan de Tweede Kamer geschreven.

De maximale boete in de Geneesmiddelenwet wordt daarmee gelijk aan die in de Warenwet. Hiervoor is wel een wetswijziging nodig. In de tussentijd wordt de maximale boete alvast verhoogd van 45.000 naar 150.000 euro. 

De boete ziet op de verplichting van de houder van een handelsvergunning voor een geneesmiddel om ervoor te zorgen dat er voldoende voorraad aanwezig is en om een (dreigend) tekort op tijd te melden. Daarnaast maakt Schippers afspraken met groothandels over het aanhouden van voorraden, zodat zij bij een eventueel acuut tekort bij kunnen springen.

Overige maatregelen tegen geneesmiddelentekorten

Naast het verhogen van de boete en afspraken met groothandels presenteert Schippers nog een aantal maatregelen dat voortvloeit uit de werkgroep geneesmiddelentekorten.

Eén meldpunt

De Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ) en het College ter Beoordeling van Geneesmiddelen (CBG) maken samen 1 loket, waar aankomende tekorten kunnen worden gemeld. 

Betere samenwerking op dit vlak moet de snelheid waarmee een oplossing kan worden gevonden verhogen en dubbel werk voorkomen. Dit loket moet voor het einde van het jaar operationeel zijn.

Aanpassen regelgeving

Daarnaast onderzoekt Schippers de mogelijkheid om in de regelgeving beter rekening te houden met mogelijke tekorten, zodat eenvoudiger overgestapt kan worden op alternatieven, bijvoorbeeld uit het buitenland. 

Ook zijn er afspraken gemaakt met zorgverzekeraars over de vergoeding van alternatieve middelen bij een tekort. Dit moet gesteggel over kosten voorkomen en het beschikbaar komen van een alternatief voor patiënten versnellen.

Categorie:
Provincie: