zondag, 26. juni 2016 - 22:52 Update: 26-06-2016 22:56

Inspectie laat schoonheidsalons inventariseren

Inspectie laat schoonheidsalons inventariseren
Foto: Archief EHF
Utrecht

De Inspectie voor de Gezondheidszorg (inspectie) laat een inventarisatie uitvoeren naar wat voor een soort behandelingen er in schoonheidssalons plaatsvinden, onder welke omstandigheden dit gebeurt en welke apparaten en producten daarbij worden toegepast. dit heeft de inspectie bekendgemaakt.

Vanaf 1 januari 2016 vallen schoonheidssalons onder het toezicht van de Inspectie voor de Gezondheidszorg (inspectie). Dit is het gevolg van de nieuwe Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz). Om haar werk goed te kunnen doen, wil de inspectie meer inzicht krijgen in deze branche. 

Inventarisatie

De inspectie heeft Bureau KLB opdracht gegeven de inventarisatie uit te voeren. Daarbij zal hoofdzakelijk gebruik worden gemaakt van een enquêteonderzoek onder schoonheidssalons. Schoonheidssalons zullen tussen eind juni en de eerste helft juli telefonisch worden benaderd met het verzoek om aan de inventarisatie mee te werken. 

Vervolgens krijgen ze per mail toegang tot een digitale vragenlijst toegestuurd, met het verzoek deze in te vullen. Meewerken aan het onderzoek is uiteraard vrijwillig en gebeurt anoniem. De gegevens zijn bedoeld om een goed onderbouwd inzicht te krijgen in de sector.  

Samenwerking met NVWA

Een deel van de apparaten en producten die een schoonheidssalon gebruikt, valt onder het toezicht van de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA). Ter voorbereiding op de komst van de Wkkgz heeft de inspectie daarom samen met de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit een toezichtplan geschreven. 

Dit plan is in december 2014 aan de Tweede Kamer aangeboden. Hierin kondigden de inspectie en NVWA de inventarisatie al aan. De NVWA is dan ook medeopdrachtgever van deze inventarisatie.

Branchevereniging ANBOS

De branchevereniging is op de hoogte van deze inventarisatie. Zij onderschrijft het belang ervan en ondersteunt Bureau KLB met informatie en toegang tot relevante contacten. De planning is dat de resultaten in september worden gepubliceerd.

Categorie:
Provincie: