donderdag, 28. juli 2016 - 14:41

Bijna anderhalf miljoen euro voor Limburgs longonderzoek

Bijna anderhalf miljoen euro voor Limburgs longonderzoek
Foto: fbf
Maastricht

Het Longfonds maakt vandaag bekend 2,1 miljoen euro te willen investeren in drie innovatieve onderzoeksprojecten op het gebied van longziekten. Twee van de drie projecten zullen plaatsvinden op Limburgse bodem. Zo ontvangt expertisecentrum CIRO in Horn een beurs voor een studie naar ernstige moeheid bij COPD. Het Maastricht UMC+ ontvangt een subsidie voor onderzoek naar de inzet van stamcellen om longproblemen bij te vroeg geboren baby’s aan te pakken. Het Longfonds stimuleert de onderzoeken met de steun van donateurs.

Vermoeidheidsonderzoek

Bij een longziekte denken mensen vooral aan benauwdheid, maar de impact voor patiënten is groter dan dat. Zo komt ernstige moeheid voor bij ongeveer de helft van de ruim 596.000 COPD-patiënten in Nederland. Die moeheid is waarschijnlijk het gevolg van een optelsom: minder conditie, bijkomende ziekten, psychologische klachten en ziekenhuisopnames. Onderzoekers van CIRO in Horn gaan kijken naar deze onderliggende oorzaken en hoe deze het beste aangepakt kunnen worden. "In de huidige behandeling wordt hier nog te weinig aandacht aan besteed", zegt dr. Martijn Spruit, projectleider van het onderzoek. "Door samen te werken met bewegings- en gedragswetenschappers, artsen en patiënten hopen we in de toekomst een oplossing te kunnen vinden voor de ernstige vermoeidheid bij COPD." Het onderzoek wordt uitgevoerd in nauwe samenwerking met Radboudumc, AMC en het Maastricht UMC+.

Maastrichts stamcelonderzoek

Ek jaar worden ongeveer 18.000 baby's te vroeg geboren (eerder dan 37 weken). Hun longen zijn dan nog niet 'af'; deze achterstand halen zij hun hele leven niet meer in. Te vroeg geboren baby's lopen meer risico op astma en andere longklachten. Vroeggeboorte staat in verband met een vruchtwaterinfectie, die in de baarmoeder al kan zorgen voor een longontsteking met mogelijke longschade als gevolg. Als te vroeg geborenen aan de beademing moeten, dan kunnen hun longen nog eens extra beschadigd raken. Onderzoekers van het Maastricht UMC+ (onder leiding van dr. Tim Wolfs) willen de komende jaren een manier vinden om de longen van te vroeg geboren baby's te laten herstellen. Stamcellen lijken een veelbelovende behandeling te kunnen zijn, zowel voor de schade door vroeggeboorte als voor schade ontstaan door beademing. Stamcellen hebben namelijk de eigenschap dat ze een ontsteking remmen en herstel stimuleren. Vinden de onderzoekers een manier die werkt, dan kan vervolgonderzoek nieuw perspectief bieden aan deze kwetsbare kinderen.

Stimulans

Prof. dr. Emiel Wouters, zowel lid van de Raad van Bestuur van CIRO als hoogleraar Longziekten aan het Maastricht UMC+, is verheugd met de subsidies van het Longfonds. Zo bestempelt hij het onderzoek naar ernstige moeheid als vernieuwend: "Vermindering van moeheid is één van de belangrijkste gebieden voor longonderzoek, omdat er nog zo weinig over bekend is. Een verbetering van de behandeling op dit gebied zou dan ook een directe positieve invloed hebben op het dagelijks leven van patiënten met COPD." En ook het onderzoek naar de inzet van stamcellen om longschade te voorkomen lijkt veelbelovend volgens hoofdonderzoeker Wolfs: "Een innovatieve studie die eventuele longproblematiek kan voorkomen en bestrijden. Dat is natuurlijk van grote meerwaarde."

Naast de twee Limburgse onderzoeksprojecten stimuleert het Longfonds ook een studie van het AMC naar het gerichter gebruiken van medicatie bij kinderen met astma.

Categorie:
Provincie: