woensdag, 17. augustus 2016 - 13:24 Update: 17-08-2016 13:49

OLVG start pilot om ouderen door wijkverpleegkundige van SEH te begeleiden

OLVG start pilot om ouderen door wijkverpleegkundige van SEH te begeleiden
Foto: Archief EHF
Amsterdam

Cordaan, Evean en OLVG starten in september in Amsterdam een pilot met wijkverpleegkundigen op de Spoedeisende Hulp (SEH). 'Dit zou moeten leiden tot betere zorg voor kwetsbare ouderen, minder onnodige opnames en minder opnamestops', zo meldt het OLVG.

Het idee is dat wijkverpleegkundigen kwetsbare ouderen tijdens avonden en weekenden van de SEH naar huis begeleiden, waarmee ruimte op de SEH en in het ziekenhuis gecreëerd wordt. De aftrap was 29 juli, toen wijkverpleegkundigen en een thuiszorgmanager van Cordaan en Evean een avond meeliepen op de SEH van het ziekenhuis OLVG, locatie Oost. De pilot zal minstens drie maanden duren en past binnen het SIGRA-project ‘Doorstroming van patiënten naar (tijdelijke) vervolgzorg’.

Oudere vaak doorgestuurd naar SEH

Mede doordat ouderen langer thuis blijven wonen, ook als er een zorgbehoefte is, is er op verschillende SEH’s in Amsterdam een forse toename van ouderen met een steeds complexere zorgvraag. Als een oudere thuis niet meer goed voor zichzelf kan zorgen, wordt hij/zij vaker doorgestuurd naar de SEH. De drukte op de SEH kan leiden tot een onwenselijke opnamestop. Wanneer een ziekenhuisopname niet nodig blijkt en de patiënt naar huis kan, is het van belang dat de thuissituatie en de zorgvraag goed worden ingeschat. 

Zonder transferverpleegkundige op de SEH, die normaliter tijdens kantoortijden het ontslag vanuit het ziekenhuis coördineert, is de SEH hier onvoldoende op toegerust. Dit kan resulteren in opnames zonder medische indicatie, wat onnodig belastend is voor zowel de oudere zelf, als het medische systeem.

Jan Withaar, manager thuiszorg bij Evean: 'Met deze vernieuwende aanpak dragen we gezamenlijk bij aan een betere begeleiding van patiënten, met name kwetsbare ouderen, vanuit de Spoedeisende Hulp naar huis.'

Aansluiting op thuiszorg of verpleeghuis

In de praktijk mist de Spoedeisende Hulp de middelen die een directe aansluiting met de thuiszorg of het verpleeghuis (voor een eventuele tijdelijke opname) mogelijk maken, vooral in de avonduren en in het weekend. Nauwere betrokkenheid van wijkverpleegkundigen vanuit de thuiszorg zou soelaas kunnen bieden. 

Wijkverpleegkundigen kunnen de thuissituatie van de patiënt in kaart brengen, zodat de patiënt de juiste zorg op de juiste plek tegen de juiste financiering krijgt. Vanuit het SIGRA-project ‘Doorstroming van patiënten naar (tijdelijke) vervolgzorg’, waaraan OLVG, Cordaan en Evean deelnemen, is besloten dit idee verder te onderzoeken. 

Drie maanden lang zetten zij wijkverpleegkundigen in voor de transfers van de SEH naar huis. In een volgende fase wordt ook gekeken of de huisartsenpost gebruik kan maken van de wijkverpleegkundige expertise. Als dit succesvol is, kan deze werkwijze ook bij andere ziekenhuizen ingezet worden.

Thuiszorgorganisaties lopen mee op de SEH

Als startsein van de pilot hebben wijkverpleegkundigen Annamarie Valkema en Karin Heijne (Cordaan) en manager thuiszorg Jan Withaar (Evean) een avond meegelopen op de grootste SEH van Amsterdam in OLVG locatie Oost. Doel was een goed beeld te krijgen van wat er speelt op de SEH en welke vragen zij in de praktijk tegenkomen. De wijkverpleegkundigen van Cordaan en Evean gaan de pilot verder vormgeven in samenwerking met de SEH van OLVG.

Categorie:
Provincie: