maandag, 26. september 2016 - 17:17 Update: 26-09-2016 17:29

Ontlastingstest leidt tot 30% minderen darmonderzoeken met endoscoop

Ontlastingstest leidt tot 30% minderen darmonderzoeken met endoscoop
Foto: Archief EHF/ foto ter illustratie
Utrecht

Het aantal doorverwijzingen van patiënten naar het ziekenhuis voor een kijkonderzoek in de darmen zou met 30% kunnen worden teruggebracht. Dit blijkt uit onderzoek in de Nederlandse huisartsenpraktijk door het UMC Utrecht.

'In het diagnosetraject zou dan een combinatie van vragen, lichamelijk onderzoek én een ontlastingstest die door de huisarts kan worden uitgevoerd, standaard moeten worden opgenomen', aldus het UMC Utrecht. Het onderzoek, gecoördineerd door het UMC Utrecht, is vandaag gepubliceerd in het vakblad BMC Medicine.

Endoscopie

De diagnose van ernstige aandoeningen van de darm (zoals darmkanker en de ziekte van Crohn) wordt bemoeilijkt doordat de klachten niet altijd duidelijk zijn. Bij een vermoeden van een ernstige darmziekte verwijst de huisarts de patiënt in principe naar het ziekenhuis voor een endoscopie. 

Echter, uit eerdere onderzoeken is gebleken dat bij 60-80 procent van de doorverwezen patiënten vervolgens geen ernstige aandoening wordt geconstateerd. Deze patiënten worden dus eigenlijk onnodig aan een vervelende, tijdrovende en kostbare medische procedure blootgesteld.

'Vervelend' onderzoek

Dr. Sjoerd Elias, eerste auteur van het onderzoek en arts-onderzoeker bij het Julius Centrum voor Gezondheids¬wetenschappen en Eerstelijnsgeneeskunde van het UMC Utrecht legt uit: 'Het aantal patiënten dat nu onnodig voor een endoscopie wordt doorverwezen vanuit de huisartsenpraktijk is groot. Veel mensen ervaren zo’n onderzoek daarnaast als vervelend, het kan in zeldzame gevallen ernstige complicaties opleveren en bovendien drukt het op het gezondheidsbudget'.

'Uit ons onderzoek blijkt dat we door het combineren van de klachten van patiënten met een ontlastingstest het aantal doorverwijzingen voor een endoscopische controle op een ernstige darmaandoening met ongeveer één derde veilig zouden kunnen terugdringen', aldus Elias

CEDAR-onderzoek

Elias en zijn collega’s maakten gebruik van gegevens die zijn verzameld in het kader van het grootschalige CEDAR-onderzoek, waaraan 810 patiënten met een mogelijk ernstige darmziekte uit 266 Nederlandse huisartsenpraktijken deelnamen. Alle patiënten ondergingen een ontlastingstest, waarmee hemoglobine wat duidt op de aanwezigheid van bloed, in de ontlasting wordt bepaald, voorafgaand aan de endoscopie. 

Van deze patiënten bleken er achteraf 669 geen ernstige darmziekte te hebben. Toen de resultaten van de fecestest werden gecombineerd met de klachten van de patiënt, constateerden de onderzoekers dat ongeveer 30 procent van deze patiënten geen endoscopie had hoeven ondergaan, omdat tijdens hun bezoek aan de huisarts een ernstige darmziekte al adequaat uitgesloten had kunnen worden.

Categorie:
Provincie: