vrijdag, 9. december 2016 - 12:50 Update: 09-12-2016 12:52

Zorgpact verlengd tot 2019

Zorgpact verlengd tot 2019
Foto: Archief EHF
Den Haag

Het Zorgpact dat in de zomer van 2015 is gestart, wordt met twee jaar verlengd. Dat hebben minister Edith Schippers (VWS), minister Jet Bussemaker (OCW) en staatssecretaris Martin van Rijn (VWS) bekendgemaakt.

Vanuit Zorgpact worden onderwijsinstellingen, zorginstellingen en lokale overheden opgeroepen en ondersteund om samen zo goed mogelijk voorbereid te zijn op wat Nederlanders nodig hebben in de zorg in de komende jaren.

Veel nieuwe samenwerking

In 2015 en 2016 heeft het Zorgpact geleid tot nieuwe samenwerking tussen onderwijs, zorg & welzijn en overheden door heel Nederland. In de komende twee jaar wil het Zorgpact bevorderen dat er nog meer en beter wordt samengewerkt. Zo goed mogelijk aansluitend op wat er in een regio specifiek nodig is. 

Daarnaast is het Zorgpact ook actief om de kennis te bevorderen voor een aantal zaken die voor heel Nederland van belang zijn. Dan gaat het om het gebruik van technologie in de zorg, leren in de praktijk en permanent leren voor mensen die al in de zorg werken.

Voorbeeld: docent mee de wijk in

Zoveel mogelijk en zo vroeg mogelijk praktijkervaring opdoen, wordt steeds belangrijker voor iedereen die in de zorg gaat werken. Om daar rekening mee te houden in de opleiding is bijvoorbeeld het Graafschapcollege gestart met wekelijks lesgeven in de praktijk door zogenaamde ‘wijkdocenten’. 

Dat werkt zo goed voor studenten, docenten en zorginstellingen dat er inmiddels meerdere wijkleercentra en wijkdocenten in de Achterhoek van start zijn gegaan. En naast het mbo is ook het hbo deze wijkleercentra gaan gebruiken.

Nieuwe kennis en vaardigheden nodig

De zorg die Nederlanders nodig hebben verandert in de komende jaren. Bijvoorbeeld omdat we steeds ouder worden. Naar verwachting heeft in 2030 bijvoorbeeld bijna de helft van de Nederlanders één of meerdere chronische aandoeningen. En mensen willen vooral zelfstandig kunnen blijven functioneren met zorg, bij voorkeur thuis of dichtbij huis. 

Daarmee komt niet alleen de ziekte, maar ook het functioneren en de veerkracht meer centraal te staan. Dat betekent dat professionals in zorg en welzijn andere kennis en vaardigheden nodig hebben. De recente adviezen van de commissie Innovatie Zorgberoepen & Opleidingen over wat dit voor opleiden betekent, zullen worden meegenomen in het vervolg van het Zorgpact.

Categorie:
Provincie: