dinsdag, 3. januari 2017 - 13:12

Huidige aanpak kinderhoofdpijn schiet tekort

Huidige aanpak kinderhoofdpijn schiet tekort
Foto: Archieffoto ter illustratie FBF
Houten

Kinderhoofdpijn is een groeiend probleem, gemiddeld drie kinderen per schoolklas hebben te kampen met (structurele) hoofdpijn. Deze opzienbarende onderzoeksresultaten brengt het Houtense Kinderhoofdpijn Instituut vandaag naar voren. Gepleit wordt voor een geheel nieuwe, multidisciplinaire aanpak om hoofdpijn onder kinderen een halt toe te roepen.

Kinderfysiotherapeut Erika Mulder van het Kinderhoofdpijn Instituut noemt de cijfers rondom kinderhoofdpijn zorgelijk: “Ongeveer drie kinderen in elke klas op de basisschool lijden nu onder hoofdpijn, vaak met als gevolg grote problemen in het dagelijks functioneren. Kinderhoofdpijn moet daarom serieuzer worden genomen. Temeer omdat de huidige aanpak tekortschiet: te vaak slikken deze kinderen onnodig medicatie. Uit recent onderzoek komt naar voren dat er bij 20% van de kinderen met hoofdpijn nu sprake is van overgebruik van medicatie zónder geschikte behandeling door zorgverleners. Hetzelfde onderzoek wijst uit dat multidisciplinair behandelen – een arts, fysiotherapeut en psychologische hulpverlening – een 76,4% betere uitkomst heeft ten opzichte van behandeling door alleen een arts.” Met deze kennis als één van de uitgangspunten is het Kinderhoofdpijn Instituut gestart in Houten. “Een multidisciplinaire aanpak is onze standaard.”

Mulder geeft aan onnodige zelfmedicatie te willen verlagen: “Veel ouders spelen – goed bedoeld – zelf voor dokter door de hoofdpijnsymptomen te behandelen met pijnstillers zonder eerst bij een medisch professional te zijn geweest. Zo ontstaat er soms al op jonge leeftijd een afhankelijkheid van medicatie, terwijl het gebruik van pijnstillers vaak niet nodig is. Veel beter is het om met huisarts en fysiotherapeut de mogelijke oorzaken te onderzoeken. Belangrijk is het om te kijken naar het kind én de leefomgeving. Is er bijvoorbeeld sprake van stress, veel prikkels, een slechte houding, weinig beweging of overmatig tablet- of computergebruik? Als dit soort zaken bekend zijn, kan de behandeling starten, met als laatste redmiddel pijnstilling.”

Kinderhoofdpijn Instituut Houten geeft verder aan dat hoofdpijn niet adequaat te behandelen is met één type behandeling. “Verschillende vormen van hoofdpijn vragen om een verschillende aanpak,” weet Mulder. “Bij chronische dagelijkse hoofdpijn kan het bijvoorbeeld zijn dat er hoog in de nek een probleem is met de wervels, wat zorgt voor een beperking en pijn. Manuele therapie is dan de juiste behandeling. Bij spanningshoofdpijn is vaak een combinatie van kinderfysiotherapie om de houding te verbeteren, en psychomotorische therapie om de spanning te verminderen een goede keuze. Wij stellen het werken met een multidisciplinair team bestaande uit een kinderfysiotherapeut, manueel therapeut (met de specialisatie voor hoofdpijn bij kinderen) en een psychomotorisch therapeut voor. Ook is samenwerking met een (huis)arts erg belangrijk, en een kinderpsycholoog kan van toegevoegde waarde zijn. Met deze aanpak werken wij al langer, dit laat zeer goede resultaten zien. We pleiten ervoor dat deze aanpak breder wordt ingevoerd of dat er vaker wordt verwezen naar teams die al langer zo werken.”

De door het Kinderhoofdpijn Instituut voorgestelde werkwijze is geschikt voor kinderen tot achttien jaar. Het is sterk aan te raden om eerst een afspraak met de huisarts te maken om een aantal oorzaken van de klachten vooraf uit te kunnen sluiten. 

Categorie:
Provincie: