dinsdag, 31. januari 2017 - 8:47 Update: 31-01-2017 20:42

Verschil tussen 'verward' en 'afwijkend' persoon

Term verward persoon bestaat niet in de zorg
Foto: fbf
Amsterdam

In de volksmond praten we over een ‘verward persoon’ die om wat voor reden dan ook even de weg kwijt is. In de zorg blijkt de term ‘verward persoon’ helemaal niet te bestaan door een veranderd registratiesysteem.

Volgens de Volkskrant stijgt het aantal verwarde personen onrustbarend door bezuinigingen op de geestelijke gezondheidszorg en worden dus niet goed geregistreerd. Dit schrijft GGZ-onderzoeker Bauke Koekkoek in het vandaag verschenen boek ‘Verward in Nederland’.

In 2011 begon de politie op verzoek van het Rijk de incidenten met verward gedrag apart te registreren. Maar het woord ‘verward’ is een verzamelbegrip geworden van o.a. een verslaafde, een demente oudere en iemand die de controle over zichzelf even kwijt is na het verliezen van baan of relatie. Slecht 30 procent van de geregistreerde meldingen blijkt het te gaan om een psychische stoornis.

Onno Hoes, voorzitter van de Schakelgroep zegt dat er mensen zijn die hulp behoeven, maar die niet krijgen. Hoes pleit dan ook voor een sluitende aanpak. ‘'Er moet voor iedereen met problemen een instantie zijn die hem verder helpt. Wij kunnen ons voorstellen dat er een meldtelefoonnummer komt voor verwarde personen. Dat mensen kunnen bellen voor zichzelf of als iemand in hun omgeving zich verward gedraagt. Dan kan bijvoorbeeld een medewerker van de wijk-GGD of wijk-GGZ gaan kijken of er hulp nodig is.'

Het stijgende aantal ‘verwarde personen’ lijkt volgens Koekkoek ook te komen doordat de samenleving netter, preciezer en veiliger is geworden. Waarschijnlijk is men dan ook minder tolerant voor afwijkend gedrag. 

Categorie:
Provincie:
Tag(s):