dinsdag, 31. januari 2017 - 15:45 Update: 01-02-2017 14:18

IGZ deelt informatie over kwaliteit verpleeghuizen en thuiszorgorganisaties

IGZ maakt antwoorden van verpleeghuizen over kwaliteit openbaar
Foto: Archief EHF
Utrecht

Op verzoek van de Taskforce Waardigheid & Trots maakt de Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ) de antwoorden, die verpleeghuizen en thuiszorgorganisaties afgelopen najaar hebben gegeven op vragen over de veiligheid van hun zorg, nu
openbaar. Dit meldt IGZ dinsdag.

Taskforce Waardigheid & Trots

Taskforce Waardigheid & Trots is het programma om de kwaliteit in verpleeghuizen verder te verbeteren. De komende jaren komt steeds meer informatie over de kwaliteit van verpleeghuizen voor iedereen beschikbaar. De zorgorganisaties en de IGZ zetten met deze publicatie een eerste stap in die richting.

Aanleiding

Veel organisaties van cliënten, zorgverleners, zorgkantoren en bestuurders werken samen in het verbeterprogramma Waardigheid & Trots. Samen bepaalden zij welke gegevens (indicatoren) zij gebruiken om een beeld te geven van de kwaliteit van zorg. Zij vroegen de IGZ deze gegevens bij de instellingen uit te vragen. Ook vroegen zij deze informatie te gebruiken in het toezicht en openbaar te maken.

Vragenlijst

Verpleeghuizen en thuiszorgorganisaties vulden afgelopen najaar een lijst met vragen in. Bijvoorbeeld: schrijven zorgmedewerkers in het cliëntdossier goed op welke zorg een cliënt nodig heeft? Worden vrijheidsbeperkende maatregelen geëvalueerd? Heeft een tandarts binnen zes weken na opname de mondgezondheid gecontroleerd van die bewoner? Gebruikt een verpleeghuis klachten van cliënten of familie om de zorg te verbeteren?

Niet alle organisaties hebben toestemming gegeven om de informatie te publiceren.

Inspectie gebruikt antwoorden bij toezicht

De inspectie gebruikt de antwoorden om te bepalen welke instellingen zij gaat bezoeken. Bijvoorbeeld als een verpleeghuis vaker dan andere instellingen een vraag met ‘nee’ beantwoordt. Het wil niet meteen zeggen dat de zorg daar slechter of onveiliger is. 

Misschien kiest die organisatie voor andere onderwerpen om te leren van de kwaliteit van de dagelijkse zorg. Of loopt achter met het vastleggen van informatie, terwijl ze deze wel gebruikt voor het verbeteren van de zorg. Dit kan de inspectie beoordelen tijdens een bezoek.

De inspectie gebruikt ook andere informatie om te bepalen of ze ergens op bezoek gaat. Bijvoorbeeld klantervaringen op Zorgkaart Nederland, meldingen bij de inspectie, informatie uit eerdere bezoeken en het maatschappelijk jaarverslag.

Leren en verbeteren

Ook voor de instellingen zelf levert de vragenlijst belangrijke informatie om hun zorg verder te verbeteren. Zij kunnen hun eigen antwoorden en die van anderen gebruiken als spiegel en ervan leren.

Categorie:
Provincie: