zondag, 5. februari 2017 - 17:35 Update: 05-02-2017 21:26

Door hoge werkdruk steeds meer agressie in gehandicaptenzorg

FNV: Toename agressie naar begeleiders gehandicaptenzorg
Foto: Archief EHF/ foto ter illustratie
Amsterdam

Omdat er vanwege de toenemende werkdruk in de gehandicaptenzorg steeds minder tijd overblijft voor persoonlijke aandacht en zorg, reageren cliënten steeds agressiever op hun begeleiders, die zich daardoor minder veilig voelen op het werk. Dit blijkt uit de barometer Gehandicaptenzorg die Totta Research in opdracht van de FNV onder 3.310 werknemers hield.

Uit het onderzoek blijkt dat 8 op de 10 medewerkers in de gehandicaptenzorg vindt dat de kwaliteit van de zorg in de organisatie onder druk staat. Dit komt vooral omdat de werkdruk steeds meer toeneemt. Er moet meer werk met minder mensen worden gedaan.

'Hoe houd ik het nog vol?'

Karim Skalli, bestuurder FNV Zorg & Welzijn is niet verbaasd over de uitkomsten, maar maakt zich wel grote zorgen: 'Van de zorgmedewerker wordt steeds meer gevraagd. Hij moet op meer verschillende locaties aan de slag, op meer momenten in de week beschikbaar zijn en met grotere groepen cliënten werken. Tel hierbij op dat hij vaak niet voldoende (gekwalificeerde) collega's om zich heen heeft en dat de doelgroep daarbij ook nog sterk verandert zonder dat hiervoor voldoende bijscholing is geweest'. 

'Je kan hierdoor wel raden waarom de zorgmedewerker zich steeds vaker afvraagt 'Hoe houd ik het nog vol?' De werkgever dient een veilige werkomgeving te bieden met echte banen en aangepaste omstandigheden als de gezondheid van zorgmedewerkers hierom vraagt. Hierover leggen we graag goede afspraken vast in de nieuwe cao', aldus Skalli.

Meer agressie

61% van de medewerkers heeft steeds vaker te maken met verbale agressie en 47% met fysieke agressie, waardoor een groot deel van de medewerkers zich niet altijd veilig voelt tijdens het werk. Degene die zich nooit of bijna nooit veilig voelen, geven vooral aan dat dit komt door het gedrag en de agressie van cliënten en slechts 40% geeft aan dat de organisatie goed optreedt bij gevaarlijke of agressiesituaties.

Fysiek zwaar werk

Twee op de vijf medewerkers in de gehandicaptenzorg wil tot de pensioengerechtigde leeftijd blijven werken, maar slechts één op de vijf medewerkers denkt hier ook toe in staat te zijn. De overgrote meerderheid vindt dat oudere werknemers aangepaste voorwaarden moeten krijgen om hun werk goed vol te houden. Voorbeelden hiervan zijn het doen van minder fysiek werk, minder psychisch zwaar werk en het minder draaien van onregelmatige diensten.

Afname vaste contracten

Bijna de helft van de werknemers ziet dat het aantal vaste contracten in het afgelopen jaar is afgenomen, terwijl het aantal tijdelijke contracten juist toeneemt. Vooral medewerkers ouder dan 45 jaar zien vaak dat het aantal vaste contracten afneemt. Daarnaast geeft een derde aan dat ook het aantal gebroken diensten toeneemt. 

Skalli: 'Naast echte banen met vaste contracten en meer zekerheid, willen we ook afspraken over vermindering van gebroken diensten. Anders valt het werken in de gehandicaptenzorg niet meer te combineren met een privéleven.' Maandag 6 februari starten de onderhandelingen voor een nieuwe cao Gehandicaptenzorg.