dinsdag, 7. februari 2017 - 17:02 Update: 09-02-2017 8:44

'Aardbevingen slecht voor gezondheid Groningers'

Aardbevingen tasten gezondheid verder aan
Foto: MV
Slochteren

De gezondheid van Groningers die vaker schade aan hun huis hebben door de aardbevingen, is in het afgelopen jaar verslechterd. En het gevoel van veiligheid neemt licht toe nu er minder aardbevingen zijn. Dit zijn conclusies uit het tweede wetenschappelijke rapport van Gronings Perspectief, een onafhankelijke monitor van de gezondheid, het veiligheidsgevoel en het toekomstperspectief van Groningers in opdracht van de Nationaal Coördinator Groningen. Onderzoeksleiders prof. dr. Tom Postmes en dr. Katherine Stroebe van de Rijksuniversiteit
Groningen zien dat oplossingen verder moeten reiken dan alleen het versterken van huizen. ‘Een oplossing is om het welzijn van de mensen centraal te stellen.’

Over drie metingen, van februari tot december 2016, blijkt dat de gezondheid van mensen met meervoudige schade slechter werd. Gronings Perspectief wil deze ontwikkeling op de voet blijven
volgen. Positief voor de gezondheid zijn het hebben van een sociaal netwerk en van vertrouwen in de overheid. Hoe sterker het sociale netwerk en hoe meer vertrouwen in de overheid, des te beter de gezondheid.

Het gevoel van onveiligheid heeft veel oorzaken. Het hangt samen met zorgen over toekomstige bevingen, onrust over financiële gevolgen, twijfels over de integriteit van het huis, gebrek aan

vertrouwen in overheden en angst voor een catastrofe. Een ruime meerderheid (63% tot 81%) geeft aan dat er meerdere maatregelen zijn die veiligheid vergroten: het minderen of stopzetten van de gaswinning, onafhankelijk onderzoek, betrouwbare en duidelijke informatie over veiligheid en risico’s, inspecties op aardbevingsbestendigheid en versterking van woningen.

Bewoners zijn zich in de loop van 2016 wel veiliger gaan voelen. Het gebied aan de zuidkant van het gasveld rond Slochteren, Sappemeer en Siddeburen laat de grootste verbetering zien in gevoel van veiligheid. Minder bevingen vergroten het gevoel van veiligheid, zo verklaren de onderzoekers.

Naar aanleiding van de onderzoeksresultaten zien hoofdonderzoekers prof. dr. Tom Postmes en dr. Katherine Stroebe een extra opgave voor bestuurders en verantwoordelijke instanties. Stroebe: ‘Het blijkt dat de maatschappelijke kosten die de samenleving betaalt voor de gaswinning hoger zijn dan we tot nog toe dachten. Het gaat niet alleen om schade aan huizen en woningwaarde, maar ook om schade aan mensen. ’ Postmes: ‘Het is positief dat er minder bevingen zijn en dat heel veel Groningers zich daardoor veiliger voelen. Het is positief dat er wordt gewerkt aan verbetering van schaderegelingen, aan inspecties en aan versterking. Maar de groep mensen met meervoudige schade groeit en zij komen steeds meer in de knel. Een oplossing is om het welzijn van inwoners
centraal te stellen.’

Lees alles over:
Categorie:
Provincie: