woensdag, 15. februari 2017 - 14:19 Update: 15-02-2017 19:48

Nieuwe wet verplichte zorg aangenomen door de Kamer

GGZ Nederland is blij met aangenomen nieuwe wet verplichte zorg
Foto: Archief EHF/ foto ter illustratie
Amersfoort

Woensdag heeft de Tweede Kamer ingestemd met de Wet verplichte ggz. 'Hiermee komt voor GGZ Nederland en haar leden een langverwachte opvolger van de Wet Bijzondere Opnemingen Psychiatrische Ziekenhuizen (Bopz) in zicht', meldt GGZ Nederland die zegt blij te zijn, woensdag.

'Behandelwet en geen opnamewet'

'Hoewel gedwongen zorg altijd het laatste middel is dat gebruikt moet worden, is de nieuwe Wet verplichte zorg een grote verbetering voor de patiënten, behandelaren en familie en naasten. De Wet verplichte ggz is namelijk een behandelwet en geen opnamewet, zorg staat hiermee centraal', aldus GGZ Nederland.

Goede zorg , veilige samenleving

Een heikel punt bij het voorstel van de wet verplichte ggz was de invoering van een observatiemaatregel. GGZ Nederland is, net als de NVvP en het Landelijk Platform GGz, blij dat dit onderdeel niet in de wet wordt opgenomen. Een meerderheid van de Tweede Kamer wees de observatiemaatregel af. Voor mensen die mogelijk een gevaar voor zichzelf of anderen zijn kent de Wet verplichte ggz de crisismaatregel. 

Het is goed dat de Kamer de motie Bouwmeester c.s. aannam, die aandringt op verheldering middels een richtlijn van de term 'onmiddellijk' in gevallen van 'onmiddellijk dreigend gevaar'. Dit is belangrijk voor een goede toepassing van de crisismaatregel. 

Minister Schippers heeft de Kamer al laten weten met deze motie aan de slag te willen gaan. GGZ Nederland kijkt graag hoe we, als lid van het veld, samen met psychiaters en het Landelijk Platform GGz de norm 'onmiddellijk' kunnen  verduidelijken. We praten hier ook graag over met onder meer burgemeesters en het Openbaar Ministerie.

Wet nog niet in werking

Hoewel GGZ Nederland haar leden al wel voorbereidt, treedt de Wet verplichte ggz voorlopig nog niet in werking. Eerst moet de Eerste Kamer het wetsvoorstel nog goedkeuren. Behandeling ervan vindt plaats gelijktijdig met de Wet forensische zorg en de Wet Zorg en Dwang, alle drie wetten over zorg in een gedwongen kader.

Categorie:
Provincie:
Tag(s):