vrijdag, 17. februari 2017 - 16:11 Update: 20-02-2017 18:41

NVWA: Nog veel schadelijke stoffen in tatoeage inkt

Nog steeds veel gevaarlijke zwarte tatoeage- en PMU-inkten
Foto: Archief EHF/ foto ter illustratie
Utrecht

Uit onder onderzoek dat de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) in 2015 en 2016 heeft gedaan blijkt dat veel zwarte tatoeage- en permanente make-up-inkten (PMU) nog steeds stoffen bevatten die gevaarlijk zijn voor de gezondheid van consumenten. Dit meldt de NVWA, die de verkoop van de onveilige inkten heeft verboden en de overtreders beboet, vrijdag.

Kankerverwekkend 

Van de 52 onderzochte inkten bevatten 17 soorten polycyclische aromatische koolwaterstoffen (PAK's) die kankerverwekkend kunnen zijn. Daarnaast bevatten 8 inkten te hoge gehaltes aan zware metalen; 2 inkten hebben te hoge gehaltes aan PAK’s en zware metalen. 

De NVWA heeft Op de website van de NVWA staat een overzicht van de onderzochte inkten op merknaam en batchnummer dat consumenten kunnen raadplegen.

Geen verbetering

In april 2015 publiceerde de NVWA over de resultaten van onderzoek naar de veiligheid van tatoeage-inkten in 2014. Als de resultaten van dat onderzoek worden vergeleken met de onderzoeksresultaten over 2015 en 2016 is de conclusie dat de veiligheid van gebruikte tatoeage-inkten sindsdien niet is verbeterd. 

De NVWA beraadt zich op stappen die kunnen worden genomen om de naleving van de doelgroep te verbeteren nu importeurs en handelaren de veiligheid van de inkten onvoldoende waarborgen. De NVWA deed niet alleen onderzoek naar de aanwezigheid van gevaarlijke stoffen zoals PAK's en zware metalen, maar ook naar de steriliteit van de inkten en naar de gegevens op de etiketten van inkten. 

Verkoop verboden

Uit het onderzoek blijkt dat 30 van de 52 inkten (57%) niet voldoen aan één of meer van de eisen. De NVWA heeft de verkoop van deze producten verboden. Soms kwam in een product meer dan één afwijking voor. Twee monsters waren niet steriel. In geen van de onderzochte inkten werden pathogenen aangetroffen. Het etiket van 19 producten voldeed niet aan de eisen. Zo ontbraken bijvoorbeeld naam en adres van de producent, de datum van minimale houdbaarheid, het batch- of codenummer of de ingrediëntenlijst.

Herkomst

Van de in totaal 52 onderzochte inkten (de meest voorkomende inkten op de Nederlandse markt) waren er 9 aangekocht via internet. Acht van deze 9 inkten voldeden niet aan de Nederlandse normen. Bij 7 van de 52 onderzochte inkten stelde de NVWA een ernstig gezondheidsrisico vast. Van die 7 monsters waren er 5 afkomstig van Chinese en Amerikaanse leveranciers. 

Het is de verantwoordelijkheid van importeurs om er voor te zorgen dat alleen veilige tatoeagekleurstoffen op de markt worden gebracht en bij het tatoeëren worden gebruikt. Tatoeëerders die inkten via internet van buiten de EU importeren zijn zelf verantwoordelijk voor de veiligheid van de inkten. 

Categorie:
Provincie: