dinsdag, 21. maart 2017 - 13:23

NVWA: 1/3 van etiketten peutermelk voldoet nog steeds niet

NVWA: 1/3 van etiketten peutermelk voldoet nog steeds niet
Foto: BlikopNieuws.nl
Den Haag

Uit onderzoek van de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) blijkt dat nog steeds veel etiketten van peutermelkproducten niet volledig voldoen aan de eisen die de wetgeving er aan stelt. De situatie is wel verbeterd ten opzichte van 2014, toen slechts 15% van de etiketten van onderzochte producten voldeden.

Nu voldoet 68% van de onderzochte merken bij de eerste inspectie. Dit is een van de conclusies uit het onderzoek dat de NVWA in 2016 deed naar de etikettering, presentatie en reclame van peutermelk. Het onderzoek betrof niet de samenstelling of kwaliteit van peutermelk.

Overtredingen voor claims

Van de onderzochte 25 beoordeelde producten peutermelk (van 16 fabrikanten) voldeden er 17 (68%) aan de wetgeving. ‘Voldoen’ houdt in dat alle regels met betrekking tot het gebruik van voedings- en gezondheidsclaims op  etikettering, reclame en presentatie (bijvoorbeeld in een folder of op een website) correct zijn toegepast. Bij 7 producten was sprake van een overtreding van de claimsverordening. Zo werd bijvoorbeeld de voedingsclaim ‘geen suiker toegevoegd’ op een product aangetroffen, terwijl dit alleen vermeld mag worden als ook op het etiket staat dat er van nature aanwezige suikers in het product zitten, en dat was niet het geval. Een ander voorbeeld van een overtreding was de claim ‘licht(er) verteerbaar’ op 2 geitenmelkproducten; wetenschappelijk is niet bewezen of geitenmelk lichter verteerbaar is, en het is onduidelijk wat dit precies betekent.

EG-richtlijnen

In de Europese regelgeving van toepassing vanaf 20 juli 2016, staan geen aparte regels meer voor peutermelk. Peutermelk valt onder de Europese (en nationale) regels voor gewone levensmiddelen. Dat neemt niet weg dat nog steeds geen ongeoorloofde gezondheidsclaims voor deze producten mogen worden gedaan.

De NVWA houdt intensief toezicht op de etiketteringsregels, presentatie en reclame van zuigelingen- en peutermelk, ook omdat het hier gaat om een groep kwetsbare consumenten. Het opleggen van bestuurlijke boetes en het nemen van stringentere maatregelen bij geconstateerde overtredingen tijdens de vorige inspectieronde in 2014 heeft in veel gevallen effect gehad, gezien de vermindering van het aantal geconstateerde overtredingen in 2016.

De sector van fabrikanten van zuigelingenvoeding heeft in 2015 het initiatief genomen om een systeem van zelfregulering op te zetten voor etikettering en reclame voor zuigelingenvoeding. Dit zelfreguleringssysteem heeft waarschijnlijk ook bijgedragen aan de verhoging van de naleving van de wetgeving bij de deelnemende fabrikanten van peutermelk. De NVWA gaat in 2017 en 2018 beoordelen of dit zelfreguleringssysteem in de praktijk inderdaad leidt tot betere naleving.

Categorie:
Provincie:
Tag(s):