maandag, 1. mei 2017 - 16:22 Update: 01-05-2017 16:32

Zorg aan dementen niet op peil, IGZ grijpt in

Zorg aan dementen niet op peil, IGZ grijpt in
Foto: Archief EHF/ foto ter illustratie
Tilburg

In Tilburg heeft de Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ) Convivio locatie Villa Anna (Villa Anna) vier maanden onder verscherpt toezicht gesteld. Villa Anna biedt 24-uurs dementiezorg aan negen cliënten. Dit heeft IGZ maandag bekendgemaakt.

Zorg voldoet niet aan de normen

Volgens de IGZ voldoet de zorg niet aan de normen. 'Dit leidt tot hoge risico’s op gezondheidsschade voor cliënten. De IGZ heeft onvoldoende vertrouwen dat Villa Anna, zonder extra maatregelen, binnen een redelijke termijn de voortdurende tekortkomingen kan oplossen', aldus IGZ.

Belangrijkste conclusies

Op 16 juni 2016 bracht de IGZ een inspectiebezoek aan Villa Anna. Tijdens het inspectiebezoek bleek dat de zorginstelling niet voldeed aan het merendeel van de getoetste normen. Villa Anna kreeg de kans om de nodige verbeteringen door te voeren.

Kwaliteitssysteem

Op 24 februari 2017 bracht de IGZ opnieuw een bezoek. Tijdens dit bezoek bleek dat Villa Anna nog steeds niet voldeed aan het merendeel van de getoetste normen. Zo is het niet gelukt om een goed functionerend kwaliteitssysteem op te zetten. Een kwaliteitssysteem is belangrijk omdat daar (bijna) fouten worden gemeld, zodat er van geleerd kan worden.

Zorginhoudelijke kennis

Ook is er bij de medewerkers Villa Anna te weinig zorginhoudelijke kennis aanwezig. Verder zijn de cliëntdossiers niet op orde. In deze dossiers staat niet goed beschreven wat de wensen en behoeften van cliënten zijn. En welke zorgverlening met welk doel gegeven moet worden. 

Vrijheidsbeperkende middelen

Daarnaast worden vrijheidsbeperkende maatregelen onzorgvuldig toegepast. De continuïteit, de veiligheid en de kwaliteit van zorg zijn niet goed geborgd. Hierdoor is het risico op onverantwoorde en onveilige zorg hoog.

Vier maanden toezicht

De IGZ verwacht dat locatie Villa Anna zich inspant om alle tekortkomingen binnen vier maanden op te lossen. De IGZ volgt de ontwikkelingen bij Villa Anna nauwlettend. Dit doet de IGZ onder andere door het brengen van onaangekondigde bezoeken.

Categorie:
Provincie: