maandag, 8. mei 2017 - 10:00 Update: 08-05-2017 12:08

Ambulancezorg krijgt dikke voldoende van cliënten

Den Haag

Cliënten aan wie ambulancezorg is verleend waarderen deze zorg gemiddeld met een 9. Dit blijkt uit een landelijk onderzoek van onderzoeksinstituut NIVEL. Aan het onderzoek deden 4.383 cliënten mee die spoedeisende ambulancezorg nodig hadden en 2.214 cliënten die gebruik hebben gemaakt van planbare ambulancezorg.

Cliënten geven ambulancezorg gemiddeld een 3,7 op een vierpuntsschaal. Deze score representeert de ervaringen van de cliënt met de kwaliteitsthema’s meldkamer, vervoer, bejegening, handelen, communicatie en spoedeisende zorg. De ervaringen zijn in kaart gebracht met twee CQ-indexen (Consumer Quality Index): de CQI planbare ambulancezorg en de CQI spoedeisende ambulancezorg.

Meldkamercentralist ambulancezorg

Het kwaliteitsthema ‘meldkamer’ is, in relatie tot spoedeisende ambulancezorg, de afgelopen drie jaar positiever beoordeeld door cliënten.  Meldkamercentralisten ambulancezorg vertellen 112-bellers vaker wat zij moeten doen tot de ambulance arriveert en doen dit vaker op een begrijpelijke manier. De centralist krijgt het rapportcijfer 8,6. Dit was in een eerder onderzoek een 8,4.

Mogelijke verbeterpunten

Uit het onderzoek komen slechts kleine verbeterpunten naar voren. Zo kunnen cliënten bijvoorbeeld nog beter geïnformeerd worden over een eventuele wachttijd, in geval voor hen een ambulancerit is ingepland. Daarnaast kan de afronding van de zorg bij de cliënt thuis wellicht nog beter. Ambulancehulpverleners beslissen in spoedeisende situaties dikwijls zelf naar welk ziekenhuis zij de cliënt brengen. Hierover zouden zij de cliënt beter kunnen informeren c.q. betrekken.

Over het onderzoek

Aan dit landelijk onderzoek deden alle regionale ambulancevoorzieningen (RAV’s) mee. Er zijn geen verschillen tussen de RAV’s gevonden in cliëntervaringen. Daarom valt aan te bevelen om bij beide CQ-indexen vooral te kijken naar de ontwikkelingen in spoedeisende- en planbare ambulancezorg op landelijk niveau. Dit in plaats van de uitkomsten te gebruiken om van elkaar te leren of met elkaar te vergelijken. Cliëntervaringen worden onderdeel van de kwaliteitsinformatie die de ambulancesector gaat ontsluiten via het ’Sectorkompas ambulancezorg’.

Categorie:
Provincie:
Blik op 112: