maandag, 22. mei 2017 - 14:47 Update: 23-05-2017 18:30

Gelderse Vallei onder verscherpt toezicht gesteld

IGZ stelt Ziekenhuis Gelderse Vallei onder verscherpt toezicht
Foto: Archief FBF.nl
Ede

Met ingang van 12 mei jl. heeft de Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ) Ziekenhuis Gelderse Vallei in Ede voor zes maanden onder verscherpt toezicht gesteld. Dit heeft de IGZ maandag bekendgemaakt.

Bestuurscrisis

De Inspectie heeft na de bestuurscrisis geconstateerd dat de gezamenlijke verantwoordelijkheid voor kwaliteit en veiligheid van zorg nog beter verankerd moet worden in de organisatie. Concreet betekent dit dat het ziekenhuis de oorzaak van de samenwerkingsproblemen tussen raad van bestuur en medische staf moet analyseren en de raad van bestuur en raad van toezicht weer op sterkte moet brengen. De inspectie controleert dus nauwlettend of herhaling van de bestuurscrisis wordt voorkomen.

'Zeer serieus'

De raad van toezicht, raad van bestuur en het bestuur van de medische staf nemen de eisen van de inspectie zeer serieus. Wander Blaauw, voorzitter raad van bestuur a.i.: ‘Wij begrijpen dat we moeten laten zien dat bestuurlijke vernieuwing helpt om de organisatie weer in balans te krijgen, na een periode van problemen in de samenwerking. Wij zijn hard aan het werk zodat in de nieuwe situatie alles goed en ongestoord voortgang kan vinden'.

'Met de medische staf zijn goede samenwerkingsafspraken gemaakt. Juist de kwaliteit van de patiëntenzorg heeft hierbij de hoogste prioriteit. Als er verbeteringen worden aangebracht in de samenwerking geeft dat nog meer focus op de patiëntenzorg. Wij hebben er alle vertrouwen in dat wij binnen de gestelde zes maanden de inspectie kunnen laten zien, dat aan alle voorwaarden is voldaan’, aldus Blaauw.

Verscherpt toezicht

Bij verscherpt toezicht let de IGZ extra op een ziekenhuis. De inspecteur houdt in een periode van verscherpt toezicht nauw contact. Dat doet de inspecteur bijvoorbeeld door het afleggen van (onverwachte) extra bezoeken. 

Verbetering 

Met het opleggen van verscherpt toezicht moet Ziekenhuis Gelderse Vallei binnen 4 weken een plan van aanpak presenteren. Het ziekenhuis krijgt de kans om binnen zes maanden te laten zien dat zij verbeteringen doorvoert. De inspectie publiceert de brief en het rapport waarmee het verscherpt toezicht wordt opgelegd en afgerond, op haar website.

Categorie:
Provincie: